NAGRADA „LAZAR TRIFUNOVIĆ“ I PRIZNANJE DIUS ZA 2020.

14.01.2021., 00:00
-

Nagrada „Lazar Trifunović“ za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne i vizuelne umetnosti za 2020. godinu dobile su istoričarke umetnosti mrc Sofiji Milenković za studiju pod nazivom Stranac u Parizu: kritička recepcija Save Šumanovića na Pariskoj umetničkoj sceni od 1926. do 1928, objavljenu u naučnomčasopisu Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2020, i muzejski savetnik Gordana Stanišić za istorijskoumetnički tekst  – O crtežima Lazara Vozarevića u monografiji Lazar Vozarević , izdanje Fonda Vujičić kolekcije Beograd, 2020. i stručni tekst Damjan na iskustvima Damjana u katalogu istoimene izložbe u Narodnom muzeju u Beogradu. Žiri za Nagradu je radio u sastavu: dr Jasmina Čubrilo, vanredni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Nikola Dedić, vanredni profesor Fakulteata muzičke umetnosti u Beogradu i dr Dragana Kovačić, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu, a odluka je doneta jednoglasno.

Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u protekloj godini dobile su dve izložbe: 30. Memorijal Nadežde Petrović: „Na jug, na jug! Idemo na jug!“ koju je realizovala Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ u Čačku i Refleksije našeg vremena: Akvizicije 1993-2019. koju je realizovao Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Nagrada se ravnopravno dodeljuje prof. dr Sariti Vujković, selektorki izložbe 30. Memorijala Nadežde Petrović i autorskom timu izložbe Refleksije našeg vremena koji čine mr Mišela Blanuša, dr Rajka Bošković, Svetlana Mitić, Žaklina Ratković i Miroslav Karić. Žiri Priznanja DIUS-a činili su istoričari umetnosti i kustosi Maida Gruden, Nela Tonković i Saša Janjić. Odluka je doneta jednoglasno.

 

Loading...