Prezentacija rezultata istraživanja i panel diskusija o nestandardnom radu u Srbiji

28.04.2021., 18:00

U sredu 28. aprila u Galeriji Artget u 18 sati, u saradnji sa Platformom za teoriju i praksu društvenih dobara, biće organizovana prezentacija rezultata istraživanja i panel diskusija o nestandardnom radu u Srbiji. Ovim programom počinje saradnja između KCB-a i Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko koja će do kraja godine biti realizovana kroz seriju javnih razgovora i radionica.

Učesnici razgovora Sarita Bradaš (Fondacija Centar za demokratiju), Irena Pejić (Portal Mašina), Tamara Petrović (Udruženje radnika na internetu), Miloš Kovačević (Platforma Zajedničko) će predstaviti glavne oblike nestandardnog rada u Srbiji i njegove ekonomske i socijalne implikacije po radnike/ce.

Livestram događaja biće dostupan na Facebook-u i YouTube kanalu Platforme Zajedničko.org i Kulturnog centra Beograda.

Kroz razgovor će biti predstavljeni neki od glavnih oblika nestandardnog rada u Srbiji i njihovih ekonomskih i socijalnih implikacija. Biće reči o mogućim rešenjima za unapređenje položaja nestandardnih radnika/ca kao i načina na koji je moguće promišljati i (re)dizajnirati kolektivne i van-državne institucije kao odgovor na rastuću prekarizaciju.
U saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko pripremila je program javnih razgovora koji će biti realizovan tokom 2021. godine, a baviće se pitanjima prekarnosti rada u kulturi i umetnosti, odgovornost i zadacima umetničkog rada i ulozi koju javne institucije kulture imaju u proizvodnji zajedničkog znanja i njegovoj distribuciji kroz kulturne politike, te odnos umetničkog rada, ekologije i ugrožavanja planetranih granica prirode kao zajedničkog dobra. U vremenu globalne krize koja nas iznova bolno podseća na međuzavisnost čoveka i prirode, želimo da vratimo u fokus pitanja odnosa čoveka prema čoveku, naš kolektivni odnos prema prirodnim i urbanim resursima kao zajedničkim dobrima, i naš odnos prema prirodi i klimatskim promenama kao ključnom problemu savremenog doba. Posebna radionica o zajedničkim dobrima biće organizovana za zaposlene Kulturnog centra Beograda.

Događaj se realizuje u okviru programa “Ekonomska demokratija” koji je podržan od strane Evropskog fonda za demokratiju i u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda.

 

 

Loading...