KONKURS ZA PROGRAM IZLOŽBI U GALERIJI PODROOM

24.05.2021., 12:00-20:00

Boris Burić, 2020.

Kulturni centar Beograda poziva vas da pošaljete predloge za izložbe – samostalne, grupne, autorske/kustoske koncepcije – koje će biti realizovane u galeriji Podroom tokom izlagačke sezone 2022.

Konkurs je otvoren do 1. jula 2021.

Najljubaznije vas molimo da pre slanja prijava pažljivo pročitate uslove konkursa i informacije o onome što nudi izlagački prostor galerije. Prijave koje budu nepotpune i/ili koje stignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Program i kriterijumi:
Galerija je osnovana 2012. godine i nalazi se u suterenu Kulturnog centra Beograda. Program galerije zasnovan je na projektima, izložbama i programima koji su rezultat međunarodne i regionalne saradnje. U fokusu izložbenog programa su savremena kretanja u polju filma umetnika, videa, video/multimedijalne instalacije, i animacije sa naglaskom na kritička razmišljanja o savremenom kontekstu i okruženju.
Kada je reč o izlaganju umetničkih rad(ova), prednost će imati eksperimentalni pristupi, kao i predlozi koji su posvećeni i bave se pre svega pokretnim slikama.

Uslovi:
-Konkurs je otvoren za pojedince, grupe i institucije;
-Konkurs je međunarodni, odnosno na konkursu mogu da učestvuju građani Republike Srbije i strani državljani;
-Prijave se šalju mejlom isključivo na ENGLESKOM ili na ENGLESKOM i SRPSKOM;
-Postoji mogućnost da pojedinačni predlozi odnosno autori/autorke budu pozvani da pošalju dodatni materijal koji se odnosi na njihovu prijavu i/ili da razmotre mogućnost izlaganja sa drugim autorima/autorkama/grupama;

Tehničke informacije o izlagačkom prostoru i usluge koje obezbeđuje Galerija:
• 200 m² izlagačkog prostora (plan galerije i fotografije)
• Tehnička oprema i tim za postavku;
• Usluge pr-a i grafičkog dizajnera;
• Izrada digitalnog izdanja kataloga;
• Institucionalna podrška u obezbeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju;

• Ostali troškovi koje pokriva galerija: honorar za umetnika, honorar za kustosa/autora teksta, prevod i lektorisanje tekstova (sa srpskog na engleski i/ili sa engleskog na srpski), fotografisanje izložbe, štampa legendi i drugih didaktičkih materijala; lokalni transport umetničkih dela (u Srbiji), poštanski troškovi za umetničke radove van Srbije (u skladu sa mogućnostima)
• Svi mogući troškovi produkcije i post-produkcije, putni i troškovi smeštaja, kao i bužeti grupnih izložbi biće definisani nakon završetka konkursa.

Prijave slati isključivo elektronskom poštom na adresu podroom@kcb.rs sa naslovom „PODROOM 2022“.

Konkursni materijal:
1. Kratak opis izložbe/izložbenog projekta – tekst (maksimalne dužine jedne stranice/oko 1.800 karaktera) u kojem je jasno objašnjena ideja izložbe;
2. Vizuelna dokumentacija podrazumeva uputstva za mogućnost pregleda video materijala ili/i maksimum do 10 fotografija: iz video materijala, skica, crteža i sl. koje ilustruju izložbu/rad(ove). Fotografije slati u JPEG formatu, u PDF dokumentu ili kao zipovan fajl (MAKS 8MB);
3. Kratka biografija/biografije autora/autorki i/ili učesnika/učesnica;

Napomena: Nije potrebno slati kataloge, portfolia, dvd, brošure ili drugu sličnu dokumentaciju, koja neće biti uzeta u razmatranje. Putem mejla će svi biti obavešteni o uspešno pristiglom konkursnom materijalu.

Finalna lista odabranih predloga biće objavljena na sajtu Kulturnog centra Beograda www.kcb.org.rs do kraja avgusta 2021. godine.

Loading...