KONKURS ZA PROGRAM IZLOŽBI U LIKOVNOJ GALERIJI

24.05.2021-01.07.2021, 12:00-20:00

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.

Zbog  epidemiološke situacije koja je prouzrokovala promenu u izložbenom programu u ovoj godini Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisuje konkurs za izložbe u 2022. godini (dva termina) i ostale za prvu polovinu 2023. godinu.

Imajući u vidu smanjeni broj termina  Savet će raspravljati samo o onim predlozima koji, pored nesumljivog umetničkog kvaliteta, ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za prezentaciju, postprodukciju, transport i ostale troškove koji prevazilaze mogućnosti planirane budžetom .

U skladu sa dugogodišnjim izlagačkim programom Likovne galerije Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili umetničke studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.

Materijal za konkurs
–        do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu (fotografije, DVD)
–        koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta, 1800 karaktera)
–        profesionalna biografija
–        okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).

 

Materijal za konkurs može se poslati na imejl adresu svetlana.petrovic@kcb.rs, u periodu od 24. maja. do 1. jula 2021.
Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kulturnog centra Beograda, www.kcb.org.rs krajem avgusta 2021. godine.
Sve informacije o konkursu mogu se dobiti na i-mejl  kontakt: svetlana.petrovic@kcb.rs.

 

Loading...