58. Oktobarski salon | Beogradski bijenale: CRNI MED, POGLAVLJE VII, Invernomuto

26.06.2021., 22:30

Crni Med, Poglavlje VII (2021) jeste sesija slušanja di-džej seta uz niz projektovanih slajdova sa teorijskim tekstovima i propratnim pričama o muzičkim numerama, grupisanim po elegičnim temama.

Subota, 26. jun
PLATO ISPOD BRANKOVOG MOSTA
22.30 – 00.00 – Invernomuto, Crni Med, Poglavlje VII, 40 min. – muzički program komponovan za 58. Oktobarski salon | Beogradski bijenale

INVERNOMUTO (I)
Simon Bertuci, rođen 1983.
Simon Trabuki, rođen 1982.
Rade zajedno kao Invernomuto od 2003.

Za umetnički duo Invernomuto, pokretne slike i zvuk su glavna, ali ne i jedina sredstva koja koriste u istraživanju raznih vidova savremenog života, njegovih priča, kulture i narativa. Njihovi projekti, koji se često realizuju u prostoru i vremenu kao instalacije i performansi, usmereni su na priču koja se meša i menja, nikada ne završava sama od sebe, već je uvek otvorena za nove varijacije i razvijanje.

Projekat Crni Med. [Black Med], započet 2018. godine, jeste platforma u toku, čiji je cilj presretanje putanja koje upisuju zvukovi koji prolaze Mediteranom. Ovo geografsko područje, nekada posmatrano kao fluidni entitet koji pomaže formiranju veza i razmene, sada je mesto humanitarne krize i žestokog geopolitičkog sukoba. Povodom 58. Oktobarskog salona, Invernomuto će istražiti područje Balkana i više zvučnih putanja koje presecaju Jadransko more, fokusirajući se na temu stvarnih i zamišljenih granica, tako prisutnu na celoj izložbi. Umetnici će predstaviti projekat preko performansa i instalacije. Crni Med, Poglavlje VII (2021) jeste sesija slušanja di-džej seta uz niz projektovanih slajdova sa teorijskim tekstovima i propratnim pričama o muzičkim numerama, grupisanim po elegičnim temama. Sesije istražuju različita putovanja pokreta zvuka, dodirujući teme kao što su alternativne upotrebe teh nologije, migracije, periferije i hibridne vrste. Zvučna instalacija Black Med, Beograd (2021) je beta verzija blackmed.invernomuto.info – veb-platforme koja treba da bude pokrenuta na jesen 2021. godine i dizajnirana za izvođenje muzičke arhive Black Med. Jezgro projekta je algoritam koji se može poigravati numerama i emitovati beskrajni strim. Sistem je otvoren i svako može u njega učitati nove zvukove: cilj je povećavati arhivu, Black Med magmu, koja se neprestano širi.

Loading...