REZULTATI KONKURSA ZA PROGRAM LIKOVNE GALERIJE

24.08.2021., 12:00-20:00

OBRAZLOŽENJE SAVETA LIKOVNE GALERIJE

Savet Likovne galerije radio je u sledećem sastavu: Maja Stanković, istoričarka umetnosti i redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije/Departman za digitalne umetnosti, Sava Ristović, istoričar umetnosti, novinar i urednik na Drugom programu Radio Beograda i Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti i dugogodišnja kustoskinja Likovne galerije Kulturnog centra Beograda. Na sastancima Saveta održanim u Kulturnom centru Beograda u dve sesije kao i konsultacijama preko imejla pregledan je konkursni materijal i selektovane izložbe za program 2022/23. godine.
Na javnom konkursu za program Likovne galerije poslato je 90 umetničkih predloga domaćih i inostranih umetnika.

Prilikom selekcije predloga pristiglih na konkursu za izlaganje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda u izlagačkoj sezoni 2022/23. uzeta su u obzir sledeći parametri: kompleksnost pristupa problemu kojima se umetnici/e bave, aktuelnost sadržaja, kvalitet tehničkog i tehnološkog izvođenja radova u odnosu na temu kao i potencijal koji bi mogao da otvori prostor za aktivni dijalog sa publikom. Jedna od bitnih komponenti ove selekcije je multigeneracijski pristup, zastupljenost umetnika/ca različitih generacija, pre svega, afirmisanih sa bogatom izlagačkom praksom, što je u skladu sa dugogodišnjim programom same galerije. Pored toga, bitna komponenta same selekcije je i nastojanje da se u program galerije uključe i mlađi umetnici/ce, sa razvijenom umetničkom praksom u pravcu istraživanja savremenih, digitalnih pristupa u polju vizuelnog. S tim u vezi, još jedna od ključnih komponenti selekcije je otvaranje mogućnosti za animiranje i proširivanje publike u pravcu mlađih generacija. Ono što je, takođe, obeležilo ovogodišnju selekciju su specifične pandemijske okolnosti, što se odrazilo na smanjen broj termina za izlaganje, usled pomeranja izložbi iz prethodne, 2020. godine.

Na osnovu pristiglih prijava Savet je doneo odluku o prihvatanju sledećih predloga za realizaciju izložbi, umetnika/ca:

2022.
1. Grupna izložba tri autorke: Nena Skoko, Ivana Popov i Ivana Ivković. One su prihvatile predlog Saveta da predstave radove u okviru jedne tematske izložbe s obzirom da se njihovi predlozi bave problematizovanjem pandemijskog iskustva, aktuelnom temom koja predstavlja jedno od ključnih obeležja ovog perioda, vremena u kojem živimo, što je uticalo i na promenjenu percepciju povezanu sa svakodnevnim životom, čime se autorke bave u svojim radovima.

2. Izložba Vladimira Perića predstavlja najnoviju produkciju radova u kojima se tipografija i tipografsko iskustvo povezuju, prepliću i spajaju sa svakodnevnim, neumetničkim predmetima i situacijama kroz mutimedijalnu prezentaciju. Izložba predstavlja nastavak višegodišnjeg procesa istraživanja i priliku da se stručna i šira javnost susretne sa novim radovima ovog umetnika.

2023
1. Nemanja Nikolić, izložba pod nazivom Iz početka se sastoji od dva rada The Plot (2017-2020) i The Zone (rad u procesu nastanka). The Plot se sastoji od oko 5000 crteža koji su postupkom frejm po frejm animacije pretvoreni u zvučni film. Kombinovanjem audio i vizuelnih zapisa, crteža, animacija i filma u kompleksnu instalaciju, zatim, uspostavljajući veze između zlatnog doba Holivuda, američke kulture, Hladnog rata i socijalističkog uređenja, autor problematizuje postjugoslovenski kontekst i socijalističko nasleđe kao sastavni deo svog odrastanja, ali i aktuelnih kulturnih matrica. Kratki animirani film The Zone crtan je na naslovnim stranama dnevnih novina Politika objavljenih tokom 2020. godine. Motivi korišćeni za crtanje su kadrovi iz televizijske serije Zona sumraka (The Twilight Zone, 1954-1964). U radu autor pravi paralele između predstava straha, panike u popularnoj kulturi, istorijskih i književnih izvora u kojima se pojavljuje motiv pandemije, što dovodi u vezu sa aktuelnom pandemijskom situacijom.

2. Stanko Gagrčin, Yugowave, interaktivna video instalacija u kojoj se gledalac/učesnik kreće kroz distopijski, napušteni, industrijski virtuelni prostor u kom se nalaze ekrani sa prikazima muzičkih spotova iz 80-ih godina 20. veka, nastalih u SFR Jugoslaviji. Izložba uključuje motive video igrica koje transformiše u umetničku praksu, a efekat toga je i transformisanje posmatrača, posetioca i gledaoca u aktivne učesnike. Rad problematizuje kreativni i subverzivni potencijal kulture naspram dominantnih političkih matrica, čiji je cilj proizvođenje konfliktnih situacija i konstantne krize u društvu, na primeru jugoslovenskog nasleđa i ratova devedesetih proškog veka. Istovemeno, rad aktuelizuje jedno istorijsko iskustvo koje nastoji da dovede u vezu sa savremenim trenutkom, mlađim gejmerskim generacijama kreativnim korišćenjem novih tehnologija i njihovim izmeštanjem u javni, galerijski prostor.

Beograd, 25. 8. 2021.

Zahvaljemo se svima koji su poslali svoje predloge i čestitamo onima čiji su predlozi odabrani.

Loading...