REKE ŽEDNE SLOBODE/ 22. 09./ Projekcija filma uz tribinu „Ljudi koji čine razliku“/ 12:00

22.09.2021., 12:00

REKE ŽEDNE SLOBODE/ 22. 09./ Projekcija filma uz tribinu „Ljudi koji čine razliku“/ 12:00

REKE ŽEDNE SLOBODE
Srbija 2020, 30’
autorka: Dragana Božinović

Borba za reke i prirodu Stare planine traje već 50 godina. Muzej odbrane reka Stare planine ove godine je proslavio svoj prvi rođendan, u društvu brojnih umetnika, naučnika i humanista. Hedoslednost u primeni zakona i nepoštovanje konvencija koje su potpisane i ratifikovane od strane naših institucija, u oblasti zaštite životne sredine je večna tema. Kao učesnici u toj borbi sa dugogodišnjim iskustvom, svesni smo značaja regionalne solidarnosti za ova pitanja. Naglašavamo da je samo inicijativom lokalnog stanovništva (uključujući i beskrajne fizičke borbe na terenu) i stalnim pritiskom na Vladu RS od strane OCD-a, naučnika i aktivista, došlo do povlačenja planova za gradnju malih hidrocentrala iz Prostornog plana za Pirot, Knjaževac i Dimitrovgrad, opština sa Stare planine. Cena za lokalno stanovništvo, u tom neravnopravnom sukobu bila je velika. Kako situacija iz godine u godinu postaje lošija, kako ne uspevamo da se izborimo sa problemima u oblasti zaštite prirode i poštovanja zakona, pa čak i Ustava, pokrenuli smo inicijativu za regionalnu saradnju.

U tribini učestvuju veterani u odbrani reka Stare planine: Nebojša Ilić Ćama i Dušan Mitić, kao i Rodoljub Šabić, Jovana Karaulić, Sreten Đorđević i Dragana Božinović, a pre projekcije filma, za novinare će biti upriličena konferencija, na kojoj mogu da dobiju odgovore na sva pitanja.

Loading...