Univerzalni dizajn

25.10.2021-01.11.2021, 8.30 - 17.00

Univerzalni dizajn

Kulturni centar Beograda u saradnji sa Ivanom Bućko, sertifikovanim tumačem i predavačem za srpski znakovni jezik i stručnjacima iz oblasti pristupačnosti, pokreće dugoročni projekat pod nazivom „Univerzalni dizajn“. U prvoj fazi projekat se realizuje kroz seriju radionica, a ima za cilj postizanje univerzalnih rešenja koja obezbeđuju veću pristupačnost za osobe sa invaliditetom kada je reč o programima kulturnih institucija i drugih javnih prostora namenjenih programima kulture i umetnosti. Krajnji cilj je pokretanje redakcija unutar samih institucija, koje bi se bavile daljom implementacijom univerzalnog dizajna.

„Univerzalni dizajn“ podrazumeva trajan pristup dizajnu koji je zasnovan na uverenju da je širok spektar ljudskih sposobnosti običan, a ne poseban.

„Univerzalni dizajn“ rešava prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca i druge populacije koje se obično zanemaruju u procesu dizajniranja.

„Univerzalni dizajn“ smanjuje stigmu i pruža prednosti svim korisnicima.

Tokom radionica, tim stručnjaka govoriće o principima pristupačnosti, zakonodavnim okvirima, teoriji pristupa hendikepu, kao i zajedničkim akcijama za sprovođenje. Inkluzivnost će se sagledavati iz perspektive participativnosti i dizajna za sve odnosno univerzalnog dizajna. Pored upoznavanja sa osnovama upotrebe znakovnog jezika kroz pokret, tokom radionica biće reči o predlozima kako da programe koje kreiramo budu jednako pristupačni i osobama sa invaliditetima, kako da prepoznamo prave potrebe ovih korisnika, kako da na njih odgovorimo i kako da ih ravnopravno uključimo u sve programae koje realizujemo unutar naših institucija.

Radionice su namenjene pre svega zaposlenima u javnim institucijama kulture u Beogradu i Srbiji, onima koji kreiraju programe u oblasti kulture i umetnosti, edukatorima, kao i svima koji su zainteresovani da sarađuju sa nama.

Tim predavača čine Ljupka Mihajlovska, Bojana Rudić Počuč, Marko Pejović i Ivana Bućko.

Program se realizuje uz podršku Ministartsva kulture i informisanja Republike Srbije.

Loading...