PSIHODRAMSKA RADIONICA NA IZLOŽBI MILICE RUŽIČIĆ, ANGST

03.11.2021., 17.00 - 20.00

PSIHODRAMSKA RADIONICA NA IZLOŽBI MILICE RUŽIČIĆ, ANGST
sreda, 3. novembar, od 17 do 20 sati
Prostor: Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Voditeljka programa: Lidija Vasiljević, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame

Psihodramska radionica deo je pratećeg programa izložbe Milice Ružičić, Angst koja će se baviti temom straha kao lično kanalisano/socijalno artikulisano/politički instruirano/vrednosno navođeno osećanje, čiji derivati , poput anksioznosti,uznemirenosti ili odvojenosti od realiteta, mogu dugo ostati prisutni, i kada njegovi uzroci nestanu. Kroz akcione tehnike, na psihodramskoj sceni (koja će ovog puta biti u izložbenom prostoru) otvoriće se ova i neka od njima srodnih pitanja na nivoima ličnog i grupnog doživljaja. Psihodrama omogućava eksploraciju, povezivanje i katarzu u meri u kojoj je grupa podržavajuća a pojedinci/ke, spremni i zagrejani da procese stave u pogon.

Priajvljivanje na : lorelailv@gmail.com najkasnije do 1. novembra
Radionica je besplatna a broj učesnika-ca je ograničen, na 15 polaznika, kako zbog sigurnosnih epidemioloških mera i same metodologije rada.
Okupljanje učesnika/ca je od 17 do 17.30 časova, a radionica će trajati do 20 sati.

Psihodrama je akcioni psihoterapijski metod grupnog rada, čiji se terapijski postupak bazira na scenskoj ekspresiji uz korišćenje dramskih tehnika, sociometrije i principa grupne dinamike. Nastala je na osnovama filozofije, teorije i metodologije rada J.L.Morena, poznatog i kao tvorca sociometrtijske metode.
Ona je nedirektivna, egzistencijalistička, humanistička i inkluzivna u odnosu na učešće grupe i uključenost pojedinca/ke u sopstveni terapijski proces. Psihodrama omogućava proradu životnih izazova i socijalnih smetnji, redukciju simptoma, proširenje repertoara uloga, postizanje ili reaktiviranje spontanosti.
Takođe se smatra i interpersonalnom terapijom jer se realizuje u grupi koja postaje mesto na kome se uspostavljaju kvalitetne interpersonalne relacije.. Rad na sebi , na ovakav način,omogućava probu, vežbanje i ispitivanje različitih mogućnosti u životu, bez kažnjavanja za neuspehe.

Dr Lidija Vasiljević je psihološkinja, psihodramska edukatorka (Regionalna asocijacija za psihodramu i integrativnu promenu psihoterapije) , psihoterapeutkinja, feministička aktivistkinja i istraživačica na polju politika mentalnog zdravlja, sa fokusom na rodne i leve pristupe u psihoterapiji i savetovanju.

Loading...