KOLEKCIJA KAO INSTITUCIJA

17.12.2021., 14:00

Digitalizacija Kolekcije Oktobarski salon 

Predavanje Valtera Zajdla, kustosa Kontakt kolekcije iz Beča, (Austrija)
KOLEKCIJA KAO INSTITUCIJA
Petak, 17. decembar u 14:00
Moderatorke razgovora: Jana Gligorijević i Katarina Kostandinović, saradnice-kustoskinje Kolekcije “Oktobarski salon”
Galerija Artget, Trg republike 5/I
*Predavanje će biti na engleskom jeziku

U okviru programa Digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, Kulturni centar Beograda, nakon trogodišnjeg rada na umetničkom materijalu iz Kolekcije Oktobarski salon, u novoj fazi projekta pokreće seriju predavanja u cilju što boljeg razumevanja i primene digitalizovanog sadržaja iz oblasti vizuelnog savremenog stvaralaštva.

Na osnovu iskustava domaćih i inostranih kustosa i umetnika koji se bave kolekcijama savremene umetnosti i procesima digitalizacije, želimo da iniciramo formiranje radne grupe koja bi promišljala o digitalizaciji savremene vizuelne umetnosti i unapređenju terminologije koja se koristi u okviru jedinstvenog informacionog sistema u Srbiji.

U ovoj fazi projekta, okupićemo kolege iz institucija u Srbiji koji se bave digitalizacijom savremenog vizuelnog stvaralaštva, predstavićemo dosadašnje iskustvo rada na digitalizaciji Kolekcije “Oktobarski salon”, program “Na mala vrata” i otvoriti pitanje o mogućnostima koje digitalizovan materijal pruža u planiranju aktivnosti koje vezujemo za rad sa kolekcijama.

Prvo u seriji predavanja održaće Valter Zajdl koji će iz perspektive kustosa i na primeru Kontakt kolekcije iz Beča govoriti o važnosti koje kolekcije imaju za razumevanje istorije umetnosti. Da li kolekcija može da funkcioniše kao samostalna institucija? Koje su razlike između digitalizacije i digitalnog prostora, odnosno arhive i baze podataka koje čuvamo na/u različitim prostorima? Kako čuvamo i digitalizujemo performativno?

Na digitalizaciji Kolekcije Oktobarski salon radile su Zorana Đaković Minniti, pomoćnik direktora za program, Jana Gligorijević i Katarina Kostandinović, istoričarke umetnosti.

O predavaču:

Valter Zajdl je rođen u Gracu, Austrija, 1973. godine, a živi i radi u Beču. Radi kao umetnik, pisac i kustos. Zajdl je doktorirao na Univerzitetu u Gracu na temu savremene istorije kulture, a studirao je i na Univerzitetu u Sijetlu (fotografija), Univerzitetu u Njujorku (CUNY) i Sorboni. Njegov rad se fokusira na konceptualne umetničke prakse i medije sa objektivima, baveći se transformacijom politike reprezentacije i identitetskih konstelacija koje su im svojstvene. Zajdl je član upravnog odbora časopisa i izložbenog prostora Camera Austria u Gracu, u okviru kog je uredio 100. broj i bio kustos 2007. godine. Realizovao je brojne izložbe i projekte širom Evrope, Severne Amerike i Japana. Njegovi kritički tekstovi i eseji su deo kataloga, monografija umetnika i prikaza izložbi. Od 2004. godine Zajdl je radi i kao kustos Kontakt kolekcije u Beču.

Namera Kontakt kolekcije je da se osvrne na konceptualne umetničke prakse unutar promenljivih evropskih političkih geografija, stavljajući umetnost bivših socijalističkih zemalja u međunarodni kontekst i skrećući pažnju na njene uzajamne veze i različite prakse. Kontakt se fokusira na umetničku produkciju iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, uzimajući u obzir aktuelne diskurse o umetnosti i kritičku teoriju. Fokus Kolekcije je na promišljanju političkih i istorijskih transformacija u Evropi i vrednosti umetnosti u kontekstu specifičnih kulturnih, društvenih i ekonomskih dešavanja, gde su 1968. i 1989. godine odigrale presudnu ulogu. Čuvajući i proučavajući arhive i posedstva umetnika, Kontakt razvija nove načine za razumevanje umetničkih dela u kolekciji kao istorijskih dokumenata putem kojih se zaboravljeni, potisnuti i/ili marginalizovani trenuci nepisane istorije mogu učiniti dostupnim. Na inicijativu Erste Grupe i u interesu njene nezavisnosti, Kontakt je osnovan kao neprofitno umetničko udruženje u cilju prikupljanja umetničkih dela i čuvanja kulturnog nasleđa kroz profesionalnu restauraciju i konzervaciju, radi istraživanja o zastupljenim umetnicima i umetničkim zajednicama, realizovanja izložbi i pokretanja izdavačkih projekata. Od svog osnivanja, Kontakt kolekcija je radila sa umetnicima čiji rad nije bio adekvatno istražen, obrađen ili dokumentovan zbog nedostatka lokalne i međunarodne posvećenosti, a formirane arhive koje je trebalo izgraditi omogućiće budućim generacijama da razmišljaju o novom kanonu istorije umetnosti.

 

Program se realizuje u okviru projekta Digitalizacija Kolekcije Oktobarski salon – četvrta faza

Podržano od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije – Sektor za zaštitu i digitalizaciju kulturnog nasleđa

Loading...