Predstavljanje kompakt-diska RETIDE sa delima Vladimira Tošića

06.12.2021., 19:00

Na promociji kompakt-diska pijanistkinje Ljiljane Vukelje pod nazivom RETIDE sa delima Vladimira Tošića učestvovaće pijanistkinja, recenzenti red. prof. FMU Dejan Sinadinović i red. prof. Vladimir Cvijić, kao i autor Vladimir Tošić. Disk je izdao FMU u Beogradu uz finansijsku pomoć SOKOJ-a.

Biografije:
Pijanistkinja Ljiljana Vukelja se posle završenih osnovnih i magistarskih studija u klasi prof. Nevene Popović na FMU u Beogradu, usavršavala kod pijaniste i profesora Mišela Berofa u Frajburgu, a potom i na Konzervatorijum u Lozani kod pijaniste i dirigenta Žan-Fransoa Antoniolija. Istovremeno je aktivno učestvovala i na majstorskim kursevima J. Sljesarjeva, M. Dalbertoa, D. Baškirova, S. Dorenskog i A. Štarkmana. Doktorirala je na FMU u Beogradu pod mentorstvom Dejana Sinadinovića na temu Savremeno izvođenje klavirskih dela M. Ravela, Ž. Eneskua i A. Ditijea. Ljiljana Vukelja je dobitnik brojnih priznanja na takmičenjima u Srbiji, kao i nagrada na takmičenjima za mlade u Rimu, Tortoni, Ankoni (Italija), Nauenu (Nemačka, 2006) i Gajaru (Francuska, 2004).
Kao solista i kamerni muzičar nastupala je u značajnijim salama u Beogradu, kao i širom Srbije, u Republici Srpskoj, Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Rumuniji, Francuskoj, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Irskoj i SAD. Nastupala je kao solista sa orkestrima Beogradske filharmonije, Simfonijskim orkestrom RTS, UA Stanislav Binički, Temišvarskom filharmonijom, kamernim orkestrom Pro Klasika i dirigentima kao što su Žan-Fransoa Antonioli, Emil Simon, David Porcelajn, Anatolij Novicki, Biljana Radovanović i Vensan Montej. Takođe, nastupala je i na festivalima BEMUS, BELEF, BUNT, Tribina kompozitora, Festival minimalizma (Srbija), Muzički Temišvar (Rumunija), Havelendiše Festšpile, Movimentos (Nemačka), Muzički festival Galvej (Irska), Kotor Art (Crna Gora)…
Sezone 2016/17, u duu sa pijanistom V. Cvijićem izdala je CD sa muzikom za dva klavira kompozitora Vladimira Tošića, a u martu 2020. objavljen je njen solistički kompakt disk “RETIDE” sa kompozicijama istog autora. Sa Sandrom Belić je nastupila u okviru ciklusa „Betoven u galeriji RTS“, a ovaj koncert je uvršten u deset najznačajnijih muzičkih događaja u 2020. godini. Ljiljana Vukelja je angažovana kao vanredni profesor klavira na FMU u Beogradu. Član je UMUS-a.

Vladimir Tošić (Beograd, 1949) je kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu. Tokom studija je počeo da deluje javno kao autor u tadašnjoj Jugoslaviji a zatim i u inostranstvu (Francuska, Mađarska, Italija, SAD…). Osvojio je prvu nagradu na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch (Pariz, 2000) i treću nagradu na takmičenju za kompoziciju Gitarrentage für Kinder (Nemačka, 2011). Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova ostvarenja su zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…). Jedna od bitnih i izrazitih osobina njegovog stvaralaštva je procesualna organizacija. Delo nastaje veoma postupnim razvojem početnog jezgra pomoću izabranog postupka bez naglih promena i bez sukoba različitih muzičkih materijala. Može se reći da skoro sva njegova dela imaju važne, i lako uočljive, zajedničke osobine: procesualnu organizaciju, simetričnu lučnu formu, repetitivnost i insistiranje na boji. Najvažnija dela Vladimira Tošića su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija… Sve ove kompozicije imaju nekoliko verzija za različite instrumente i sastave.

Loading...