Predstavljanje foto-monografije Siniše Vlajkovića „ANAHRONIKE 1995–2020“

10.02.2022., 18.00

                                                                                                      Siniša Vlajkovića Plej stejšn, Aman, Jordan, 2008.

Četvrtak, 10. 2. 2022.
18.00 Predstavljanje foto-monografije Siniše Vlajkovića ANAHRONIKE 1995–2020
Govore: Srđan Veljović i Siniša Vlajković
Moderatorka: Vesna Danilović
Galerija ARTGET, Trg republike 5/I

……..

Živeći u Bejrutu i Dubaiju i putujući po Bliskom istoku, Siniša Vlajković je počeo da fotoaparatom beleži svoje utiske i doživljaje ovog složenog, multietničkog i multikonfesionalnog, istorijski slojevitog, turbulentnog ali uvek inspirativnog dela sveta. Tako je nastala zbirka fascinantnih foto-dokumenata koji odslikavaju bliskoistočnu sredinu onako kako ju je Vlajković spoznao i iskusio.
Prizori sa gradskih ulica, industrijski i ruralni krajolici, slike ljudi, njihovog okruženja, običaja i svakodnevnih aktivnosti koje je Vlajković uhvatio kroz objektiv fotoaparata, samom selekcijom motiva i estetskim pristupom filtrirani su kroz autorovu ličnost, ali su vremenom postale i više od puke opservacije umetnika na temu Bliskog istoka. Otkrivajući nova mesta i krećući se napred kroz prostor, Vlajković je istovremeno putovao i unazad – kroz vreme. Njegove fotografske hronike počele su da postaju i svojevrsno unutrašnje putovanje: prikupljajući vizualne repere Vlajković je sve više otkrivao paralele između sveta kojim se kretao i onog iz njegovih sećanja na bivšu Jugoslaviju, taj podjednako složen geografski, politički i kulturni prostor u kojem je odrastao. Stvarajući vizualnu hroniku svojih putovanja Bliskim istokom, on je u zatečenim prizorima koji su ga privlačili počeo da prepoznaje tragove jednog drugog njemu poznatog prostora iz jednog davno prošlog vremena. U ukrštanju ova dva iskustva, iskustva hroničara koji otkriva novu sredinu i iskustva prepoznavanja detalja koji će oživeti umetnikova sećanja na njegovu domovinu iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, nastajale su fotografije sabrane u ovoj monografiji.
U tom smislu, vizualni dokumenti predstavljeni u knjizi jesu svedočanstva o vremenu i prostoru u kome se nastali, ali su istovremeno na začudan način i anahroni, kao prizori koji se otimaju svom vremenu i zahvataju dublje i dalje od njega. Upravo u tome i leži njihova estetska moć: u snažnom prožimanju prošlosti i sadašnjosti, intimnih sećanja i objektivne slike stvarnosti, umetnikovih uspomena na odrastanje na Balkanu i utisaka sa putovanja Bliskim istokom. Ove na prvi mah nepomirljive kategorije umetnički su objedinjene u „anahroničnim“ fotografijama Siniše Vlajkovića.
Otud i ovakav naslov monografije. Jer „anahronika“, kovanica načinjena od pojmova „anahronizam“ i „hronika“, sažeto opisuje karakter fotografskog opusa Siniše Vlajkovića nastalog tokom poslednjih 25 godina, a koji je ovde predstavljen u tematski zaokruženim ciklusima nazvanim „Amerikana“ (1995), „Ponovo nađeno vreme“ (2003–2008), „Genius loci“ (2006–2012), „Podstanice“ (2007–2013), „Balkanski džez“ (2013–2020) i „Largo“ (2009–2020).
Monografija sadrži 75 reprodukcija, predgovor nezavisne kustoskinje iz Njujorka, Lare Pan, autorski tekst istoričarke umetnosti i kustoskinje iz Njujorka, Jovane Stokić, kao i razgovor sa Sinišom Vlajkovićem čiji je autor mađarski istoričar umetnosti Zoltan Šomheđi.

Siniša Vlajković je rođen 1969. godine u Beogradu. Nakon što je diplomirao na Odseku za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, preorijentisao se na grafički dizajn i marketing i radio je kao art direktor vodećih marketinških agencija u Beogradu, Londonu, Bejrutu, Dubaiju i Abu Dabiju. Svoje radove je izlagao na međunarodnoj sceni i objavljivao u brojnim značajnim publikacijama. Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) i kustos Beogradskog meseca fotografije.
Veb prezentacija: sinisavlajkovic.com
Instagram: the_anachronicles

Loading...