Zadružno organizovanje po meri samostalnih radnika: Od nesigurnog do dostojanstvenog rada

11.03.2022., 18:00

Zadružno organizovanje po meri samostalnih radnika: Od nesigurnog do dostojanstvenog rada
Galerija Artget, Trg republike 5/I
Petak, 11. 3. 2022. u 18 sati
Javni razgovor + live stream
Fejsbuk kanal Platforme Zajedničko i Kulturnog centra Beograda

Zadružno organizovanje po meri samostalnih radnika: Od nesigurnog do dostojanstvenog rada – razgovor

Učesnici/e razgovora:
Frančeska Martineli (Francesca Martinelli) – Doc Servizi zadruga, Italija
Tomas Blondel (Thomas Blondeel)  – SMart zadruga, Belgija
Aleksandra Lakić – Platforma Zajedničko
Vuk Radulović – frilens predavač jezika

Razgovor moderira Jelena Šapić, jedna od autorki publikacije „Model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika“, Platforme Zajedničko.
Razgovor će se voditi na engleskom jeziku.


Transformacije do kojih poslednjih decenija dolazi u sferi rada uticale su na promene u pristupu radu – sve je više radnika/ca koji umesto za poslodavca rade samostalno i za više klijenata, dok je u porastu i broj ljudi angažovanih kratkoročno i za obavljanje vremenski određenih zadataka za klijente. Ujedno, digitalizacija i automatizacija radnih procesa i globalizacija tržišta rada ogroman broj ljudi tera na onlajn tržište rada koje generiše nove forme nesigurnog zaposlenja.

Iako se rad za sopstveni račun često izjednačava sa slobodom i fleksibilnošću u pogledu organizovanja radnog vremena, odabira klijenata i određivanja cene rada, realnost je znatno drugačija. Zajedničko za ovu grupu radnika/ca, koje uslovno možemo nazvati samostalnima s obzirom da rad za klijente često podrazumeva različite forme subordinacije, je to što se teret zapošljavanja i obezbeđivanja pristupa socijalnoj zaštiti, pristojnim uslovima rada i radnim pravima u potpunosti prebacuje na radnike/ce, bez obzira na njihov stvarni stepen zavisnosti u odnosu na klijente za koje rade.

U tom svetlu zadružno organizovanje predstavlja alternativu koja doprinosi unapređenju njihovog položaja. Veliki broj zadruga koje okupljaju samostalne radnike/ce širom sveta ukazuje na njihov potencijal da odgovore na rastuću prekarizaciju i radnicima omoguće sigurne i dostojanstvene uslove rada.
Kroz razgovor ćemo se osvrnuti na položaj samostalnih radnika u Srbiji i glavne prepreke na koje nailaze u svakodnevnom obavljanju delatnosti. Govorićemo o situaciju u drugim zemljama u Evropi i njihovim iskustvima sa pokretanjem zadružnih inicijativa. Tokom razgovora razmotrićemo i mogućnosti za zadružno organizovanje samostalnih radnika u Srbiji.

Razgovor se organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda.

Loading...