NAVIGACIJA KROZ OAZE NADZORA

20.04.2022., 18:00

BOJAN RADOJČIĆ, Skriveno mesto

Likovna galerija, Knaz Mihailova 6
Sreda, 20.april 2022, u 18.00 sati

NAVIGACIJA KROZ OAZE NADZORA

Razgovor sa umetnikom Bojanom Radojčićem na kojem će se kroz njegovu umetničku praksu, diskutovati o eskapizmu, utopiji, privatnosti i intimi, uticaju masovnih medija i hiperinformacija na društvo i čoveka, etici i estetici potrebe za skrivenim mestom.

Učestvuju: Bojan Radojčić i Bojana Jovanović, istoričarka umetnosti

Tranzicija sa srednjevekovnog narativa sveprisutnog božanskog pogleda na bojazan od potpune kontrole i konstantnog nadzora svetovne vlasti produkt je modernog društva. Danas, sa prisustvom interneta, ta eksponiranost pogledu drugih i brisanje granica između privatnog i javnog postaje sastavni deo savremenog životnog iskustva. Biti prisutan na internetu znači kreirati vlastiti identitet u tom prostoru i (ne uvek) svesno ostaviti lične informacije lako dostupnim. Prezasićenost informacijama koje želimo ili ne želimo da vidimo sve je češća. Zbog toga ljudi pokušavaju da zaštite svoje telo (fizičko ili virtuelno) i za sebe pronađu skriveno mesto u kojem će imati pravo na privatnost. Šta je to skriveno mesto za svakoga od nas i da li ga zaslužujemo? Postoji li univerzalno skriveno mesto za čovečanstvo? Da li je privatnost prevaziđena i možemo li neke stvari istinski zadržati samo za sebe?

Loading...