ONA STRANA VODE  

14.04.2022-19.05.2022, 12:00-20:00

ONA STRANA VODE
The Other Side of Water
Ona strana vode / Jenseits des Wassers / ان ور آب

https://theothersideofwater.com

Kustosi Rošanak Amini i Uroš Pajović sa Sofijom Vučeta Posavec
Umetnici Diana Barkero Perez, Ivan Marković, Džuniper Foum, Lukas Odahara, Mariam Kalandarišvili, Marijana Radović, Marko Stojanović, Marjam Katan, Mate Ugrin, Rošanak Amini, Škart, Stefani Imbo i Uroš Pajović

Ona strana vode je kurirana grupna izložba umetnika koji svoje praktično delovanje zasnivaju na temama i opsežnim istraživanjima koje su u vezi sa politikom i poetikom vode. U fokusu ovog projekta – kao i mnogih ranijih radova uključenih umetnika – jesu načini na koje vodene površine definišu naše živote. Istorijski gledano, diskurse u vezi sa političkim nejednakostima i nedostacima, migracijama i razaranjima životne sredine, kao i trgovinom, kolonizacijom i imperijalizmom, uvek je oblikovala voda, koja je ujedno i mesto njihovog odigravanja. U svakom kontekstu u kome voda postoji (kako političkom, tako i geografskom), značenje ovog najdragocenijeg elementa se drugačije tumači: bilo da govorimo o tradiciji ili mitologiji, trgovini ili sukobima, zaštiti životne sredine ili ekstraktivnim industrijama. Ovaj projekat se odvija u tri grada (Beogradu, Berlinu i Teheranu), čime ne samo da se povezuju Istok i Zapad i preplovljavaju ogromne vodene površine, već se povezuju i kustosi, kroz različite zemlje njihovog porekla.

Radovi umetnika mogu se podeliti u tri tematske kategorije: geo/politika, priča/pripovedanje, i životna sredina/okruženja, gde svaka od ovih kategorija predstavlja zasebno poglavlje. Svi radovi koji će biti prikazani u sklopu ove izložbe otvaraju istraživanje naracija koje se pletu oko postojećih i izmišljenih vodenih površina. U pitanju su naracije koje istovremeno oblikuju ideološke strukture i zajedničke prakse svakodnevice. Izložba pristupa kustoskom postupku kao nečemu što je samo po sebi performativni čin, i koncipirana je na osnovu Heraklitove ideje da „ne možeš dva puta stati u istu reku“. Tokom trajanja svakog od izložbenih segmenata, menjaće se postavke i/ili umetnici čiji su radovi izloženi, sa idejom da se očuva fluidni karakter izložbe. Performativnost kustoskog pristupa takođe omogućava svakom od radova da gradi nove slojeve značenja, u odnosu na okruženje koje se neprekidno menja. Dok se prilagođava uokolo izloženim umetničkim delima, sukobljava se sa njima i nadopunjuje ih, svako izloženo delo takođe postaje i metafora za pojedinca u pejzažu koji se neprekidno menja.

Tokom svog trajanja izložba će imati šest promena u okviru tri tematske celine/poglavlja:

18 – 27. april | Prvo poglavlje: Lamenti vremena
Lukas Odahara, Mate Ugrin, Džuniper Foam i Rošanak Amini, Uroš Pajović

28 – 30. april | Smene (Povorka)
samostalna izložba Stefani Imbo

4 – 7. maj | Drugo poglavlje: Moći navike
Lukas Odahara, Mariam Kalandarišvili, Marko Stojanović, Marjam Katan, Rošanak Amini, Stefani Imbo

9 – 11. maj | 19. januar
samostalna izložba Marka Stojanovića

12 – 14. maj | Treće poglavlje: Ostaci nade
Diana Barkero Perez, Ivan Marković, Marijana Radović, Škart

16 – 19. maj | Dani zatvaranja
sa radovima svih umetnika

Loading...