VIZUELNA UMETNOST I MLADI Pop Pepa i remiks kulutra

04.04.2022., 12:00

VIZUELNA UMETNOST I MLADI
Pop Pepa i remiks kulutra
Osvrt na izložbu Pepa i tačka, Nikole Velickog u Likovnog galeriji KCB-a

Izložbom Pepa i tačka Nikola Velicki upušta se u medijski nomandizam varirajući vizuelnu matricu prisvojenog sadržaja kroz lik iz globalno popularnog animiranog serijala za decu Pepa prase. Destabilizujući hijerarhiju motiva, žanrova, materijala i medija, Velicki koketira sa sadržajima popularne kulture upražnjavajući retoriku remiksa u procesima izvođenja i preoblikovanja motiva kroz medije od instalacije, skulpture, crteža i još toga. Praksa preuzimanja i preoblikovanja karaktera iz stripova i crtanih i animiranih filmova zastupljena je u pop artu i savremenoj umetnosti u širokom sprektu umetnika među kojima su velikani Roj Lihtenštajn, Keni Šarf, Džef Kin, Pjer Uig i Filip Pareno, KAWS, Takaši Murakami i još mnogi. Bilo da kreiraju sopstvene junake po uzoru na oblikovne i tipološke matrice vizuelne pop kulture ili da njene obrasce modifikuju i tretiraju kao moguće citate, većina ovih autora oslonac pronalazi u neposrednom afektivnom i empatijskom delovanju prepoznatljivih karaktera. Na ovome se zasniva i upotreba lika Pepe, slatke humanoidne svinjice smeštene u porodično okruženje uz roditelje i mlađeg brata, koji žive u svetu gde su životinjske vrste predstavljenje u vidu utopističke infantilne vizije Nojeve barke. Nikola Velicki, tretira izložbu kao prostornu i tematsku celinu i kroz brojne medije ttematizuje infantilnost kao vid slobode i nevinosti. Pepa prase tako od kulturno-industrijskog giganta biva uvedena u svet umetnosti kao vizuelni obrazac i sredstvo eksploatacije emotivnih efekata antropomorfizma. Ovaj prepoznatljiv lik ovde postaje remiks koji spaja svet odraslih, svet dece i svet umetnosti u svojevrsnoj utopijskoj projekciji harmonije suživota životinjskih vrsta izuzetih iz lanca ishrane.

Tijana Savatić

Loading...