BELDOCS 2022. / 13.5.2022. / 17.00

13.05.2022., 17:00

17.00 POD NAŠIM PROZORIMA
Srbija, 2021, 88′
Režija: Slobodanka Radun, Vladislava Vojnović

Priča o južnobanatskoj Češkoj manjini u Srbiji 200 godina nakon njihovog napuštanja matice. Ljudi i njihove sudbine, identitet kao proces, a ne nepromenjiva činjenica, marljivost, muzika i crni humor kao važni faktori opstanka.
Posle projekcije razgovor sa autorkama..

19.00 REPUBLIKA TIŠINA
Nemačka, Francuska, Sirija, Italija, Katar, 2021, 183′
Režija: Diana El Jeiroudi

Republika tišine donosi svedočenje o tragediji epskih razmera koju prati stalno rastući mozaik krhkih, duboko utisnutih trenutaka iz života Diane El Jeiroudi, počevši od sećanja iz sedme godine kada joj otac daje kameru, pravo do današnjeg dana. Uređen život u Berlinu takmiči se sa životom u Damasku, koji je opustošen ratom.
Posle projekcije razgovor sa rediteljkom.

Loading...