Vođenje kroz izložbu Bojana Radojčića

06.05.2022., 18:00

BOJAN RADOJČIĆ, Skriveno mesto
Program kustoskih vođenja
Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Petak, 6. maj 2022, u 18.00 sati

U okviru programa kustoskog vođenje kroz izložbu Bojana Radojčića, Skriveno mesto Ljiljana Karadžić, istoričarka umetnosti, kustoskinja u Galeriji Art u Podgorici i autorka uvodnog teksta u katalogu izložbe. Zajedničkim obilaskom postavke sa publikom govoriće o nastanku radova koji čine izložbu, narativu, osobenostima umetničke prakse koja započinje sa koncipiranjem projekta, složenom realizacijom sa posebnim aspektom na postavci u sadejstvu vizuelne slike i galerijskog prostora.

..Izložbom “Skriveno mjesto” kroz sadejstvo tradicionalnih i novih medija umjetnik otvara pitanja o ustrojstvu globalnog društva moralno devijantnih načela, koji počiva na nevidljivom, a sveprisutnom nadziranju i kontroli pojedinca iz centara moći, gubljenju privatnosti i suvereniteta ličnosti. Problematizuje i dovodi u sumnju postojanje eskapističkog, skrivenog mjesta na kome je čovjek slobodan. Iluzija slobode, poput lijepe, zavodljive slike, ali porozne i krhke, postaje očigledna.

Loading...