JEDANAEST SRPSKIH PESNIKINJA

14.06.2022., 19:00

JEDANAEST SRPSKIH PESNIKINJA
Utorak, 14. 6. 2022., 19.00
Galerija Artget, Kulturni centar Beograda

Pozivamo vas na predstavljanje Antologije srpske ženske poezije LIGERA VUELA LA SOMBRA na španskom jeziku, izašle početkom 2022. godine u Madridu, u izdavačkoj  kući Vaso Roto. Antologija je štampana u ediciji Sombre (Senke) pokrenutoj 2016. godine sa idejom da objavljuje (prigušene) pesničke glasove žena španskog govornog područja, da bi od 2021. godine proširile svoju delatnost na objavljivanje pesničkih antologija iz drugih zemalja i kultura, na jezicima van španskog govornog područja. Prošle i ove godine objavljene su dvojezično (izvorni jezik/španski) pesničke antologije iz Portugalije, Rumunije, Češke, Srbije i Poljske.

Srpsku antologiju priredila je pesnikinja Radmila Lazić. Prevoditeljka sa srpskog na španski jezik bila je Dubravka Sužnjević, koja je prevodila mnoge prozne srpske pisce ali i celokupna dela Vaska Pope. Antologija će biti distribuirana na čitavom španskom govornom području koje broji preko 500 miliona ljudi. Takođe, ovu antologiju će dobiti svi slavistički centri, kao i španski kulturni centri Servantes u svetu.

U izboru ove antologije nalazi se sedamnaest pesnikinja, rođenih između 1957. i 1989. godine. Pesme su štampane dvojezično, a pesme na srpskom jeziku štampane su ćiriličnim pismom.

U antologiji se nalazi izbor poezije: Nene Živančević, Snežane Minić, Jelene Lengold, Danice Vukićević, Marije Midžović, Marije Knežević, Jelene Marinkov, Dragice Stojanović, Dejane Nikolić, Vladislave Vojinović, Ane Ristović, Nataše Žižović, Milene Marković, Ane Seferović, Dragane Mladenović, Maje Solar i Čarne Popović.

Poeziju će čitati:
Milena Marković, Ana Ristović, Danica Vukičević, Snežana Minić, Vladislava Vojinović, Marija Midžović, Dragica Stojanović, Jelena Marinkov, Dejana Nikolić, Nataša Žižović i Dragana Mladenović.

***

Ove izabrane pesnikinje predstavaljaju deo pluralističke srpske pesničke scene u kojoj ženski pesnički glasovi već tridest godina predstvaljaju njen vitalniji deo iako nedovoljnoljno vidljiv i neadekvatno vrednovan. Razloge treba tražiti u tome što njihova poezija izlazi izvan stereoptipa o ženskom pevanju, ali i izvan srpskog nacionalno-mitološko-folklorisičkog kanona. Ove pesnikinje pripadaju modernističkoj i postmodernističkoj orijentaciji u kojoj koegzistiraju različite poetike, poetički postupci i strategije pisanja.

Ovo su savremene pesnikinje koje pevaju u skladu sa vremenom u kome žive. Za njih nema tabu tema kao ni slepog držanja do političke ili koje druge korektnosti. One demaskiraju i podrivaju nepisane patrijarhalne zakone ali su isto tako kritične prema novonastalim društvenim pojavama, potrošačkoj kulturi i njenim devijantnim pojavama. Osetljive na skrajnute, ugrožene, zlostavljane, izbegle ili raseljene, ove pesnikinje daju im glas da progovore. Bogatstvo tema i motiva u njihovoj poeziji je impresivno, i ne možemo a da se ne zapitamo zašto muška poezija govori iz tako skučenog univerzuma. Čitajući njihovu poeziju mi shvatamo bogatstvo ženskog sveta koji nije usmeren samo na lični, intimni, doživljaj (iako i to jeste) već na totalitet bivstvovanja, bića raznolikog iskustva i poimanja sveta. Upravo u toj raznolikosti je sva lepota i vrednost ovih pesničkih glasova. Njihova poezija je komunaktivna i prijemčiva, bilo da govori o stvarnom ili virtuelnom svetu, svetu spektakla, popularne kulture, mitologemama potrošačkog društva, subkulturi… Bilo da je njihov govor subjektivan ili multidiskurzivan, bilo da govore iz pozicije lirskog ja ili pak pozicije lirskog junaka/junakinje, njihov govor je ubedljiv, otrežnjujući, ali i zavodljiv. One govore iz pozicije osvešćenog subjekta (ne i sveznajućeg, što je tipično za muški rod), iz njegove pozicije u svetu, društvu, kulturi… Eros ili Tanatos, autoerotizam, ambivalentni ili nehomogen identitet, celovit ili varirajući subjekt… govor bića, tela ili jezika, sve to je upisano u poeziju ovih autorki.

Ove pesnikinje pišu o onome što ih se tiče, a ne o onome što bi trebalo da ih se tiče – poput književne istorije, kanona, ideologija, statusa i slično, te je zato njihov govor tako živ i istinit.

Loading...