Muška emancipacijska grupa u Kulturnom centru Beograda

06.07.2022-01.09.2022, 00:00

Muška emancipacijska grupa u Kulturnom centru Beograda
OTVORENI POZIV

KulturPark i Kulturni centar Beograda pozivaju vas da budete deo radionica „Muške emancipacijske grupe“, koju organizuje i vodi KulturPark. Radionice su deo projekta „Muzej nasilja – Putujući javni arhiv“ koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju.
Radionice su zamišljene kao eksperimentalno-iskustveno-edukativni rad kroz koji će se obrađivati teme iz emocionalnog, psihološkog i praktičnog iskustva muških identiteta kroz pozicioniranje muškaraca u savremenom društvu, prvenstveno kroz rodne odnose sa devojkama i ženama, a u cilju boljeg razumevanja i smanjenja rodnih distanci koje dovode do diskriminacije i rodno zasnovanog, te nasilja u porodici.
Radionice su otvorene za sve muškarce iz Beograda, ali i za sve one koji fizički mogu da prisustvuju radionicama U Beogradu.

Prijave možete slati na muzej.nasilja@gmail.com najkasnije do 1. septembra 2022.

Prijava je potrebno da sadrži :
-ime i prezime polaznika;
– godinu rođenja;
– stečeno obrazovanje
– radni status -zaposlen/nezaposlen, samostalni umetnik ( slučaju da ste zaposleni navesti posao koji obavljate)
– informaciju o tome da li ste u vezi sa nekim ili ne, da li ste oženjeni ili ne, imate li decu ili ne;

Maksimalni broj polaznika u grupi je 20.

Radionice će biti održavane jednom nedeljno u poslepodnevnim terminima u trajanju od 2 sata. Važan segment radionica biće učešće u nastanku umetničkog rada o muškim identitetima koji će biti predstavljen tokom 2023. godine u Kulturnom Centru Beograda.

O datumu početka radionica svi odabrani polaznici biće blagovremeno obavešteni.

Više informacija možete naći na sajtu: www.muzejnasilja.org

Loading...