Na mala vrata #5

26.09.2022., 15:00

Na mala vrata #5
Kolekcija Oktobarski salon

Jelica Radovanović i Dejan Anđelković
Doplgenger

Ponedeljak, 26. septembra 2022. u 15.00
Okupljanje ispred Likovne galerije – Kneza Mihaila 6

*Razgovor će biti na engleskom jeziku

Na privremenoj izložbi u tehničkim i pomoćnim prostorijama Kulturnog centra Beograda, umetnici i studenti master programa Fakulteta likovnih umetnosti u Brnu predstaviće dva rada iz Kolekcije Oktobarski salon. Barbora Ilič i Risto Ilič proveli su dva meseca u Beogradu u okviru programa razmene Tehničkog univerziteta u Brnu i plaćene stručne prakse. Istraživanje i rad u okviru KCB podrazumevali su, između ostalog, upoznavanje sa Kolekcijom Oktobarski salon i angažman na pripremi promocije novog izdanja Oktobarskog salona.

Nakon uvida u sadržaj Kolekcije i na osnovu individualnih interesovanja, Barbora i Risto su izabrali da izlože i predstave rad Jelice Radovanović i Dejana Anđelkovića Da nam živi, živi rad iz 2012. godine i takođe rad dua Doplgenger koji čine Isidora Ilić i Boško Prostran pod nazivom Neimenovani fragmenti #2 iz 2014. godine. Radovi će na nekoliko sati biti izloženi u tehničkim i pomoćnim prostorijama KCB-a.

Barbora Ilič i Risto Ilič studenti su u Video ateljeu Martina Mazanca i Jana Šrámka na Fakultetu likovnih umetnosti Tehničkog univerziteta u Brnu i članovi su kustoskog tima galerije Cejla u Brnu. Njihovo porodično poreklo i interesovanje za problematiku socio–ekonomskih pitanja u okviru ideološke dekolonizacije društva ih je dovelo do refleksije njihovih sopstvenih odnosa sa Srbijom. Njihovi se radovi obično bave dialogom između takozvane “visoke” kulture savremene umetnosti i sveta takozvanih “niskih” žanrova filma, muzike ili dizajna.

Izložbeni format pod nazivom „Na mala vrata“ predstavlja jednu u nizu aktivnosti u okviru Kolekcije Oktobarski salon. Podrazumeva izbor jednog umetničkog rada iz pomenute Kolekcije od strane različitih autora, koji biva privremeno (na nekoliko sati) izložen u prostoru Kulturnog centra Beograda i/ili u njegovom neposrednom okruženju.

Izložbu koja traje tek par sati prati i razgovor o odabranom radu.

Program se realizuje uživo, a tema serijala mini izložbi ostaje otvorena sa idejom da pozvani saradnici odnosno „jednodnevni kustosi“ samostalno naprave izbor i o istom prirede i tekstualni zapis koji će biti dostupan sa sajtu Kolekcije Oktobarski salon.

Program osmislila Zorana Đaković Minniti, pomoćnica direktora za programe u KCB-u.

Loading...