Koncert „Lujeve Uspomene ruža“

13.12.2022., 20:00

Ovim programom savremene muzike, naša čuvena pijanistkinja Nada Kolundžija želi da podseti na nedavno preminulog holandskog kompozitora Luja Andrisena (1939–2021), čiji je stvaralački doprinos na muzičkom polju ogroman. Takođe, želi da ukaže i na nit koja objedinjuje program a to je – veza sa tradicijom, koja se može naslutiti već i po nazivima nekih kompozicija: valcer, tokata, etida, pesma. Kompozitori se kompozicionim postupcima, kontekstom i koncepcijom dela poigravaju sa nama bliskim elementima tradicionalnog jezika kao i sa slusaočevim očekivanjima. Kroz ovakvu prizmu, koja prelama staro i novo, slušalac sa jedne strane dobija osećaj bliskosti i sigurnosti, a sa druge strane mu se otvara  mogućnost da prihvati nove elemente savremenog muzičkog jezika kompozitora.

Program:
Luj Andrisen
Ne (na) početku

Zbirka Uspomene ruža (izbor)
Pesma                     
Uspavanka za Ani van Os
Valcer

Slika Moroa, tokata za klavir

Gevin Brajers
Posle Hendlove ‘Večernje’

Dejvid Lang
Ovo je napisano rukom

Mauricio Kagel
Na dirkama, klavirska etida

Biografija:
Nada Kolundžija je pasionirani izvođač savremene muzike. Njeni solistički nastupi osobeni su po imaginativnim programima i visoko ocenjenim interpretacijama. Svoje nastupe je obogatila sviranjem prepariranog klavira, klavira igračke, snimljenim zvučnim matricama, višemedijskim konceptima, četvrt stepenom muzikom za 2 klavira. Brojni kompozitorisu su joj posvetili svoja dela i ona ih je premijerno izvela.
Paralelno sa solističkim nastupima, dugi niz godina nastupa sa svojim bratom, violinistom Jovanom Kolundžijom. Bila je saradnik i gost muzičar Les AMIS ansambla iz Toronta. Član je Ansambla za drugu novu muziku. Sarađivala je sa velikim brojem domaćih i inostranih muzičara i kompozitora i gostovala je na brojnim festivalima. Dobitnica je internacionalnih nagrada i priznanja, među kojima su Zlatna medalja na takmičenju Global Music Awards za izdanje Udah/Izdah: Mala antologija muzike za klavir, nagrada magazina Muzika klasika za ženskog uzvođača 2019. godine, specijalna nagradu Udruženja kompozitora Srbije Aleksandar Pavlović za životne zasluge na promociji srpske muzike i nagrada za životno delo Udruženja muzičkih umetnika Srbije.
Održala je preko hiljadu koncerata u Evropi, Aziji i Americi, a njeno ime se nalazi u leksikonu značajnih ljudi Srbije u izdanju internacionalne izdavačke kuće Oxford book.
Nada Kolundžija je ostvarila mnogobrojne snimke za potrebe radijskih i televizijskih programa u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji i ima bogatu diskografiju.
Više iformacija

Loading...