Najava predstavljanja projekta mapiranja fasadnih reljefa

21.12.2022., 13:47

Najava predstavljanja projekta mapiranja fasadnih reljefa na privatnim i javnim objektima u Beogradu

 

Marina Dokmanović i Predrag Pantelić već četiri godine predano vizuelno dokumentuju fasadne reljefe na privatnim i javnim objektima u Beogradu, pokrećući kroz svoj rad pitanje zaštite ove vrste kod nas zanemarenog spomeničkog nasleđa.

Ovakav pristup dvoje autora je važan kada se ima u vidu da se dokumentovani fasadni reljefi često nalaze na zgradama koje kao celina ne podležu ni jednom od stepena zaštite, ili usled rizika od neprepoznavanja reljefa u planskoj dokumentaciji nadležnih institucija kada se kao  rezultat često pojavljuje neprepoznatljiv originalan izgled dela.

Autori su kroz projekat „Vizuelno dokumentovanje i publikacija digitalne mape fasadnih reljefa na privatnim objektima u Beogradu” započeli rad na formiranju digitalne mape sa podacima o tačnoj lokaciji reljefa, zatim relevantnim informacijama o arhitektama i investitorima zgrada na kojima se ova dela nalaze, kao i podacima o autorima/skulptorima koji su realizovali reljefe – sve ovo pod pretpostavkom da su ovi podaci uopšte postojeći, odnosno sačuvani.

Tokom obrade dokumentarnog fotografskog materijala reljefi su ekstrahovani iz pripadajuće pozadine/fasade sa namerom da se istakne i učini vidljivijom njihova umetnička i istorijska vrednost, nakon čega bi bilo poželjno izvršiti adekvatnu valorizaciju i celovitu analizu ove vrste spomeničkog nasleđa koje predstavlja nedeljivu celinu sa svim ostalim skulptoralnim delima u prestonici.

 

Projekat se predstavlja na fasadi Kulturnog centra (Knez Mihailova i Trg Republike) i u Beogradskom izlogu, dok je digitalna mapa dokumentovanih reljefa dostupna u formi javne baze podataka na sajtu kcb.org.rs kao i ovde: https://beograd-fasadnefigure.com/

Celovito predstavljanje očekujte početkom 2023. godine.

 

Autori: Marina Dokmanović i Predrag Pantelić
Nosilac projekta: Beogradski izlog KCB
Finansijska podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Kulturni centar Beograda

 

 

 

Loading...