Koncert flautistkinje Jelene Jakovljević i pijaniste Stevana Spalevića

13.03.2023., 20:00

Jelena Jakovljević i Stevan Spalević predaju na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu. Na koncertu će se predstaviti delima Johana Sebastijana Baha i Kloda Debisija. Njihov nastup je prvobitno bio planiran u feburaru, ali je zbog obaveza izvođača pomeren za ponedeljak, 13. mart u 20 sati.

Program:
Johan Sebastijan Bah
Sonata za flautu i čembalo obligato u ge–molu, BWV 1020
Allegro
Adagio
Allegro

Sonata za flautu i čembalo obligato u Es–duru, BWV 1031
Allegro moderato
Siciliana
Allegro

Klod Debisi
Sirinks za flautu solo

Bilitis (ar. za flautu i klavir)
Pour invoquer Pan, dieu du vent d ete
Pour un tombeau sans nom
Pour que la nuit soit propice
Pour la danseuese aux crotales
Pour L Egyptienne
Pour remercier la pluie au matin

Prelid za popodne jednog fauna (ar. za flautu i klavir)

Biografije:
Jelena Jakovljević (Niš, 1983) je završila osnovnu i srednju muzičku školu u Nišu u klasi Slavice Jovanović. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (2007) sa najvišom ocenom iz glavnog predmeta. Dobitnica je nagrade iz fonda Jakov Srejović na FMU. Doktorirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (2016), odbranivši temu doktorskog umetničkog projekta Promene u flautskom zvuku i tehnici u doba romantizma.
Radila je na mestu prve flaute Niškog simfonijskog orkestra. Od 2017. godine redovno je angažovana u Crnogorskom simfonijskom orkestru iz Podgorice i Simfonijskom orkestru Makris iz Beograda. Tokom rada u pomenutim orkestrima, ostvaruje uspešne koncerte i saradnju sa eminentnim dirigentima. Nastupala je više puta kao solista sa Niškim simfonijskim orkestrom izvodeći koncerte za flautu i orkestar Mocarta, K. F. E. Baha, Hajdna, Štamica i Merkadantea. Bila je učesnik Nacionalne koncertne sezone (2008) u organizaciji Ministarstva za kulturu Republike Srbije i pod pokroviteljstvom Predsednika Republike. Kao solistički, kamerni i orkestarski izvođač, predstavila se u gradovima širom zemlje i inostranstvu, kao i na renomiranim muzičkim festivalima kao što su Mokranjčevi dani, Nimus, Somus, Bemus, Festival muzika Riva u Rivi del Garda (Italija), Jesenjske muzičke svečanosti u Skoplju, 62. Festival muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Muzičko leto u Vrnjačkoj Banji, Flauta fest u Beogradu, Festival flauta Tahir Kulenović u Valjevu, Maj-mesec muzike u Vranju i drugi. Pohađala je majstorske kurseve eminentnih flautista.
Od 2008. godine je angažovana na Fakultetu umetnosti u Nišu na Katedri za duvačke instrumente kao asistent, na glavnom predmetu-flauta. Od 2021. godine je angažovana kao šef Katedre za duvačke instrumente u zvanju vanrednog profesora.

Stevan Spalević je završio odsek za klavir osnovne i srednje muzičke škole u rodnom gradu Nišu u klasi Milene Rajković. Zvanje diplomiranog pijaniste je stekao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Svetlane Bogino dok, 2018. godine završava postdiplomske studije na akademiji Scuola di Musica di Fiesole u Firenci u klasi Bruna Kanina. Doktorirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na temu Savremeni pristup interpretaciji poznog Betovenovog klavirskog opusa (op. 106, 109 i 126): put ka verodostojnom tumačenju urtekst izdanja pod mentorstvom Aleksandra Serdara i Sonje Marinković 2020. godine. Od 2021. godine se usavršava na Internacionalnoj akademiji J. S. Bah u Alerštetu u Nemačkoj. Postdiplomske studije dirigovanja i klavira je upisao 2022. godine na akademiji Scuola di Musica di Fiesole u Firenci u klasi Rikarda Kastra. Od 2010. godine se usavršava na Internacionalnoj letnjoj akademiji Mocarteum i na kursevima eminentnih pijanista i pedagoga. Tokom školovanja je učestvovao na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu gde je osvajao najviša priznanja.
Nastupao je sa Niškim simfonijskim orkestrom (2015, 2017, 2018) u izvođenju klavirskih koncerata Betovena, Mocarta i Bramsa. Nastupao je u Španiji, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji kao i u gradovima širom Srbije.
Značajna pedagoška iskustva stekao je radeći kao asistent na katedrama za klavir Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i Akademije umetnosti Univerzteta u Novom Sadu. Od 2022. godine zaposlen je na Katedri za klavir Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu kao nastavnik klavira u zvanju – vanredni profesor.
Godine 2015. debituje kao dirigent simfonijskog orkestra Amoroso i prijatelji na otvaranju festivala Muzički susreti dr Mira Ivanović u Leskovcu.

 

Loading...