Predstavljanje kompakt-diska „Medial“ sa delima Vladimira Tošića

27.03.2023., 18:00

Kompakt-disk Medial sadrži dela za violinu i klavir kompozitora Vladimira Tošića. Disk je izdala štamparija Staze iz Beograda uz finansijsku podršku Fonda za kulturna davanja Sokoja u decembru 2022. godine. O izdanju će govoriti autor, Vladimir Tošić, violinistkinja Gordana Matijević Nedeljković i muzikološkinja dr Ivana Miladinović Prica.

Ovom prilikom Gordana Matijević Nedeljković, Dušan Panajotović i Ljiljana Vukelja izvešće Medial 6, Medial 2D i Medial 5D.

Serija kratkih kompozicija Medial, nastala na osnovi slobodno tretiranih medijantnih veza − otuda i proističe njen naziv – a zasnovana je na veoma slobodnom variranju početnog harmonskog materijala. Dela su nastala u toku moje treće stvaralačke faze koja je započela oko 2010. godine. Današnji tempo života, i stalna tenzija oko nas, izgleda da su u velikoj meri potrošili naše strpljenje tako da je lako uočljiva opšta tendencija ka kraćim kompozicijama − ponekad čak samo od jednog minuta… Vladimir Tošić

Vladimir Tošić
(Beograd, 1949) je kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu. Tokom studija je počeo da deluje javno kao autor u tadašnjoj Jugoslaviji a zatim i u inostranstvu (Francuska, Mađarska, Italija, SAD…). Osvojio je prvu nagradu na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch (Pariz, 2000) i treću nagradu na takmičenju za kompoziciju Gitarrentage für Kinder (Nemačka, 2011). Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova ostvarenja su zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…). Jedna od bitnih i izrazitih osobina njegovog stvaralaštva je procesualna organizacija. Delo nastaje veoma postupnim razvojem početnog jezgra pomoću izabranog postupka bez naglih promena i bez sukoba različitih muzičkih materijala. Može se reći da skoro sva njegova dela imaju važne, i lako uočljive, zajedničke osobine: procesualnu organizaciju, simetričnu lučnu formu, repetitivnost i insistiranje na boji. Najvažnija dela Vladimira Tošića su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija… Sve ove kompozicije imaju nekoliko verzija za različite instrumente i sastave.

Loading...