Najava književno-tribinskog programa tokom 2023. godine

01.04.2023-01.04.2023, 00:00
-

Književno-tribinska redakcija Kulturnog centra Beograda realizaciju godišnjeg programa oslanja na prepoznatljivost i trajanje programskih i vrednosnih usmerenja centra: tribinski i debatni program, predstavljanje knjiga iz oblasti savremene književnosti i humanistike i realizaciju festivala Svetski dani poezije.

Tokom dva godišnja kvartala (april–maj–jun i septembar–oktobar–novembar) istaći ćemo teme koje iskazuju saodnos savremene književnosti i kulture i preovlađujućih društvenih vrednosti, našeg osećaja savremenosti i naših potreba, sa ciljem da publici ponudimo sadržaj koji podsticajno deluje na kritičku (samo)refleksiju. Niz javnih događaja organizovan je i s obzirom na uočenu prazninu u književnom životu orijentisanom, uz nekoliko izuzetaka, gotovo isključivo na promotivno-predstavljačke delatnosti. Neke od celina podrazumevaće izazove savremenog doba u književnosti, metodološke okvire i domene biblioterapije, čitanje kao strategiju otpora, položaj i domet književne kritike.

Kulturni centar Beograda će ove godine ponovo aktivirati koncept pop-up knjižare u okviru koje će, sa željom da predstavi svoju izdavačku produkciju i afirmiše kulturu čitanja, ponuditi svoja izdanja i kataloge po zahvalnim cenama.

Razgovori o knjigama, tribinski i debatni program realizuju se u galeriji Artget i putem društvenih mreža. Svi događaji biće blagovremeno najavljeni na veb-sajtu i društvenim mrežama KCB-a. Svi književni i programi su besplatni.

• • • • •

Gošća urednica književno-tribinskog programa KCB-a 2023. godine biće Jelena Nidžović (r. 1987. u Čačku). Diplomirala je na Grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, radila na nekoliko knjižarskih pozicija i kao izvršna urednica Kontrast izdavaštva. Danas je saradnica nekolikih izdavačkih kuća. Književno-tribinski program KCB-a ostvariće oslanjajući se na programske standarde njegovog književnog programa i sa poverenjem u vrednosti inkluzivnosti i kritičkog dijaloga.

 

Loading...