KONKURS ZA PROGRAM IZLOŽBI U 2024. GODINI

01.05.2023-31.05.2023, 12:00-20:00

KULTURNI CENTAR  BEOGRADA
Likovna galerija, Knez Mihailova 6

KONKURS ZA PROGRAM IZLOŽBI U 2024. GODINI

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, umetničke grupe, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.

Imajući u vidu smanjeni broj termina Savet će raspravljati samo o onim predlozima koji, pored nesumljivog umetničkog kvaliteta, ne iziskuju dodatna finansijska sredstva koja prevazilaze mogućnosti planirane budžetom.

U skladu sa dugogodišnjim izlagačkim programom Likovne galerije Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili umetničke studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.

Materijal za konkurs:
–       do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu; uputstvo za pregled video materijala ukoliko je potrebno; skica izložbenog projekta koji je u procesu nastanka,
–       koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta, 1.800 karaktera),
–       profesionalna biografija,
–       okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).

Plan galerije (120 m2) i fotografije možete pruzeti na sajtu Kulturnog centra Beograda.

Materijal za konkurs može se poslati na imejl adresu svetlana.petrovic@kcb.org.rs, od 1. do 31. maja 2023. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kulturnog centra Beograda, www.kcb.org.rs do 15. jula 2023. godine

Sve informacije o konkursu mogu se dobiti putem imejl kontakta: svetlana.petrovic@kcb.org.rs

Loading...