BIBLIOTERAPIJA sa Danicom M. Savić, Aleksandrom Miladinović i Markom Jovaševićem

09.05.2023., 18:00

Galerija ARTGET, Trg Republike 5/1
Utorak, 9. maj, 18.00

 

BIBLIOTERAPIJA

panel-diskusija

 

Biblioterapija ili knjigoterapija, u najopštijem, podrazumeva lečenje pojedinih mentalnih, emotivnih ili socijalnih problema knjigom, odnosno književnošću. Primenjuju je bibliotekari, psiholozi, socijalni radnici i pedagozi, individualno ili u okviru grupa podrške. Može se reći da je terapija knjigom zapravo čitalačka aktivnost kakva – kao dinamička interakcija između ličnosti čitaoca i literature kao psihološkog područja koje može biti korišćeno za lični rast i razvoj – ujedinjuje četiri temeljna procesa: identifikaciju čitaoca s likom u knjizi, projekciju, katarzu i uvid.

Sa sagovornicama ćemo se osvrnuti na najopštije odlike biblioterapije, njene pravce, prikaz biblioterapijskog procesa i njihova iskustva i znanja koja nam mogu pružiti uvid u načine na koje nam ova metoda može pomoći u održavanju mentalnog zdravlja.

 

Učestvuju: Danica Savić (Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu), Aleksandra Miladinović (čitaonica „Ekatarina Pavlović”) i dr Marko Jovašević, lekar i psihoterapeut

Moderacija: Jelena Nidžović

 

• Danica M. Savić (Beograd, 1986) osnovne i master studije Srpskog jezika i književnosti završila je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – modul književnost. Monografiju „Avangardni eksperiment Rastka Pettrovića” objavila je 2017. godine. Dobitnica je Nagrade „Andra Gavrilović” za najbolju književnu kritiku 2016. godine, kao i nagrada „Ulaznica 2017” i „Tragom Nastasijevića” 2017. godine za žanr eseja. Objavila je knjige pesama „Eta Carinae” 2020. godine (laureat „Somborskog književnog festivala”) i „Berenikina kosa” 2021. Poeziju, književnu kritiku i naučne radove objavljuje u periodičnim publikacijama. Urednik je u časopisu „Sveske”. Zaposlena je u Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu kao diplomirani bibliotekar.

• Aleksandra Miladinović je psihološkinja i edukantkinja Sistemske porodične terapije. Zaposlena je u osnovnoj školi u selu Vojska na poziciji stručne saradnice. Članica je udruženja Seoski kulturni centar Markovac i od samog osnivanja udruženja, radi kao bibliotekarka čitaonice „Ekatarina Pavlović” i osmišljava programe za decu i odrasle. Zalaže se za decentralizaciju kulture i dostupnost usluga socijalne zaštite – zato je inicirala pokretanje biblioterapije, koju u Markovcu vodi dva puta mesečno već godinu i po dana.

• Dr Marko Jovašević je lekar i savetodavni psihoterapeut iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom. Kontinuirano se edukovao na polju integrativne psihoterapije sa posebnim akcentom na sistemsku porodičnu psihoterapiju pri Evropskoj asocijaciji sistemskih pishoterapeuta. Autor je stalne rubrike „Pitajte psihoterapeuta” na veb-portalu dnevnog lista „Danas”.

Loading...