POMEREN TERMIN Koncert Gudačkog kvarteta Crnogorskog simfonijskog orkestra

03.05.2023., 20:00

Projekat Muzički centar Crne Gore u Beogradu za cilj ima promociju najistaknutijeg nacionalnog orkestarskog ansambla Crne Gore, kao i uspostavljanje bliže saradnje i razmenu programa između Muzičkog centra Crne Gore i Kulturnog centra Beograda. Projekat će obuhvatiti seriju koncerata kamerne muzike koji će se izvesti u Podgorici, a potom reprizirati u Beograd u periodu od 26. aprila do 28. maja 2023. godine. Mesec maj započinjemo koncertom Gudačkog kvarteta Crnogorskog simfonijskog orkestra koji čine vođe grupa ovog orkestra, violinisti Slađana Mijović i Nenad Jovanović, violista Uroš Lapčević i violončelista Milan Ninković.

Program:
Ludvig van Betoven
Gudački kvartet u ce–molu br. 4, op. 18/4
Allegro, ma non tanto
Scherzo – Andante scherzoso quasi Allegretto
Minuet – Allegretto
Allegro

Jozef Hajdn
Gudački kvartet br. 61 u de–molu, op. 76/2
Allegro
Andante o più tosto allegretto
Minuet
Finale – Vivace assai

Biografije:
Slađana Mijović (Kruševac, 1993) je diplomirala na FMU u Beogradu kod Marije Misite. Tokom studija je bila koncertmajstor akademskog orkestra. Kao solistkinja, članica kvarteta i kamernog orkestra učestvovala je i osvajala nagrade na brojnim takmičenjima. Kao članica Beogradskog gudačkog orkestra Orfej, orkestra Metamorfozis i SO Kamerata Serbika, i kao učesnica brojnih majstorskih kurseva, orkestarskih akademija i festivala, nastupala je u većim salama širom Srbije, u BIH, Sloveniji, Italiji, Crnoj Gori, Albaniji i Francuskoj. Od 2011. je članica orkestra Gudači Svetog Đorđa, a od 2014. članica Crnogorskog simfonijskog orkestra na poziciji tuti prva violina. Brojne nastupe ostvarila je i kao vođa kvarteta Doklea iz Podgorice. Angažovana je kao saradnica-mentorka na Letnjem kampu za kamernu muziku na Ivanovim Koritima. Od 2022. godine je angažovana na poziciji koncertmasjtora u Crnogorskom simfonijskom orkestru.

Nenad Jovanović (Gornji Milanovac, 1989) je završio osnovne i master studije na FMU u Beogradu u klasi Ljubomira Mihailovića. Dobitnik je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Bio je član orkestra Opere narodnog pozorišta u Beogradu, KO Gudači Svetog Đorđa, SO Kamerata Serbika, Bečka simfonija i drugih. Nastupao je sa brojnim priznatim umetnicima, kao i na mnogim festivalima, kao što su Ohridsko leto, BEMUS, Festival Ljubljana… Od 2016. godine je zaposlen u Crnogorskom simfonijskom orkestru.

Uroš Lapčević (Beograd, 1978) je diplomirao violu na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasama Petra Ivanovića i Pante Veličkovića. Master akademske studije je završio u klasi Tomislava Miloševića na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini – Zvečan. Tokom školovanja je bio dobitnik prvih nagrada na Republičkom i Saveznom takmičenju SR Jugoslavije. Bio je angažovan kao asistent u nastavi na katedri za violu na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Sarađivao je sa UA MO Stanislav Binički, Orkestrom RTS-a, sa Međunarodnim omladinskim orkestrom Jugoistočne Evrope, kao i sa mnogim stranim i domaćim kamernim ansamblima od kojih se ističe Quarteto Montenegro sa kojim je ostvario brojne nastupe i koncerte u zemlji i inostranstvu.  Od 2014. godine je vođa viola Orkestra Operosa na Festivalu klasične muzike i opere.  Od osnivanja Crnogorskog simfonijskog orkestra, 2007. godine je zaposlen na mestu vođe grupe viola.

Milan Ninković (Rijeka, 1989) je završio osnovne i master akademske studije (oblast: violončelo) na FMU u Beogradu, pod mentorstvom Dejana Božića. Na istom fakultetu je diplomirao i na Odseku za klavir u klasi Branka Penčića. Školovao se i na Univerzitetu umetnosti u Gracu gde je sa najvišom ocenom stekao drugu master diplomu, u klasi Tobijasa Štozika. Učestvovao je na brojnim takmičenjima i projektima sa Simfonijom Beča, Novon orkestrom iz Seula, orkestrom No Borders, kao i u okviru festivala Mi smo Beč (Wir sind Wien).Član je Crnogorskog simfonijskog orkestra od 2017. godine.

Loading...