Конкурс за продавца у Београдском излогу

18.05.2023., 09:00

Продавац у малопродаји

Културни центар Београда
БЕОГРАДСКИ ИЗЛОГ

▶ пуно радно време, прва и друга смена

Београдски излог, продавница сувенира са мотивима Београда, налази се самом центру града, у улици Кнеза Михаила бр. 6.

Волите ли да радите у динамичном изазовном окружењу? Да ли је тимски рад ваш избор?
Ако је одговор да, и ако сте вредни, комуникативни, позитивни и љубазни, пријавите се и добићете шансу да постанете део нашег тима.

Расписујемо конкурс за позицију: ПРОДАВАЦ

Опис посла:
• Пријем, излагање и продаја робе
• Праћење асортимана, трендова и потреба купаца
• Одржавање хигијене објекта

Пожељне особине кандидата:
• Комуникативност и добре вештине презентације
• Висок степен одговорности и поузданости
• Развијена оријентисаност ка купцима и постизању резултата
• Спремност за рад у сменама
• Могућност флексибилног ангажовања (пуно радно време, пола радног времена и допунски рад)
• Спремност за рад викендима

Потребне квалификације:
• Средња стручна спрема (ССС)
• Пожељно искуство, али не и неопходно
• Пожељно познавање енглеског језика

Нудимо:
• Одличне услове за рад
• Редовна примања
• Могућност додатне зараде
• Рад у искусном и динамичном тиму

Напомена: слањем пријаве, кандидат даје пристанак да компанија његове личне податке обрађује у поступку селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Пријаве примамо од 18. maja 2023. године електронском поштом на адресу biljana.radenkovic@kcb.rs

Loading...