Novi termin razgovora – UMREŽENA SLIKA Maje Stanković

23.05.2023., 12:00-20:00

Galerija Artget, Trg Republike 5/1
Utorak, 23. maj u 19.00

 

Razgovor povodom knjige

UMREŽENA SLIKA
Maje Stanković

 

Učestvuju: Jovan Čekić, Jasmina Čubrilo, Borut Vild, Predrag Terzić i autorka knjige.

Umetnički rad na početku 21. veka zavisi od čitavog niza novih faktora: sveprisutne digitalizacije, aktuelnih trendova na globalnom umetničkom tržištu, tankih ili nepostojećih granica između visoke i niske kulture. Bez obzira na nedostupnost ili nestanak originala, koristimo se digitalnom reprodukcijom, koja na taj način postaje supstitut dela: subjekt više nije jedini izvor slike niti je umetnik jedini proizvođač.
Kako se svet sve više povezuje, širi se i kontekst u kome novonastali umetnički radovi cirkulišu, a njihov položaj najpribližnije se može prikazati mrežom – smisao umetničkog rada postaje promenljiv i kontekstualan.

 

Maja Stanković je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog? Kako je biopolitika ušla u umetnost i šta su biopolitičke prakse?
Diplomirala istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistrirala je 2008. godine, a 2013. godine je doktorirala na istom fakultetu. Od 2001. godine objavljuje radove iz oblasti savremene umetnosti, teorije i kritike. Jedna je od pokretača prvog elektronskog časopisa za savremenu umetnost di-passage.org (2002–08) (sa Maidom Gruden, Marom Prohaskom Marković i Jovanom Čekićem), studentskog elektronskog časopisa o savremenoj umetnosti i kulturi Propeler (2010–2016) u okviru Departmana za digitalne umetnosti FMK, kao i platforme studijesavremenosti.org (2017–) (sa Jovanom Čekićem).
Od 2008. članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2011. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije, na Departmanu za digitalne umetnosti, gde je redovna profesorka. Dobitnica je nagrade „Lazar Trifunović” za 2018. godinu.

 

Više o knjizi: https://bit.ly/3vlOK6d

 

Snimak promocije:

Loading...