Promocija knjige Dvanaest radova Mihaila Vasiljevića

22.06.2023., 12:00-20:00

Galerija Artget, Trg Republike 5/1
Četvrtak, 22. jun u 19 sati

 

Promocija knjige Dvanaest radova, fotografa Mihaila Vasiljevića

 

U galeriji Artget biće predstavljena knjiga fotografija Dvanaest radova, autora Mihaila Vasiljevića, a u razgovoru će učestvovati autor uvodnog teksta Saša Janjić, istoričar umetnosti i nezavisni kustos, urednik knjige Ivan Arsenijević, vizuelni umetnik i urednik likovnog programa SKC Kragujevac, Mihailo Vasiljević, vizuelni umetnik i Jana Gligorijević, urednica galerije Artget. Knjiga Dvanaest radova izdata je u okviru Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu.

 

„Radeći u okviru medijskih ograničenja, ali i protiv njih, Vasiljević fotografiju razume kao konceptualnu alatku, odnosno medij koji poseduje moć prikazivanja realnosti, iako ima veliki potencijal za manipulisanje predstavom i njenim značenjem. Može se reći da je u osnovi njegovog rada mišljenje sveta kroz fotografiju, ne samo u smislu više ili manje koncipiranih ili poetizovanih prizora već kroz složeno uodnošavanje subjekta i objekta, zahvaljujući kome su vidljivi različiti konteksti fotografije kao sveprisutnog društvenog fenomena. […] Vasiljević svojim radovima traži radoznalog i obrazovanog recipijenta koji sam dolazi do saznanja, primoravajući ga na preispitivanje fotografije kao višestrukog medijatora gledanja, znanja, pamćenja i razumevanja, odnosno arbitra dijaloga ličnog i kolektivnog, političkog i estetskog, umetničkog i neumetničkog.

[…] Vasiljević je stvorio opus koji je divergentan po tematici, dok je istovremeno koherentan po pitanju poetike. Nominalno, njegovi radovi nisu lako razumljivi – njegove fotografije najčešće izbegavaju stereotipe lepote, može se reći da su donekle i hermetične. One nisu nametljive, već odmerene, suzdržane u mirnoći i dostojanstvu i zahtevaju određeno predznanje, kao i posmatrača koji se usuđuje da ode korak dalje. Nabijene su značenjem koje uključuje, ali unekoliko i prevazilazi fotografski medij, galeriju ili proces izlaganja i tumačenja umetničkog rada. One zahvataju širi kontekst koji obuhvata društvo, njegovu kulturu, istoriju i znanje koje ono proizvodi. Poetika Vasiljevićevih radova […] oslanja se na umetničku tradiciju koliko i na savremeni trenutak, iz koga njegove fotografije izlaze kao slike napravljene da traju, bez žurbe i previranja, sa iskrenim poštovanjem i razumevanjem životnih okolnosti.”

Iz teksta Saše Janjića „Društvena uslovljenost fotografije”

 

 

Biografija:

Mihailo Vasiljević (Beograd, 1981). Diplomirao je 2005. godine na Katedri za fotografiju, Akademija umetnosti BK, Beograd. Master studije Teorije umetnosti i medija završio 2009. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od 2019. godine na doktorskim studijama Istorije umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu. Od 2001. godine, njegovi radovi izlagani su na brojnim izložbama. Dobitnik je nagrade Different Worlds: Young Contemporary Photography, Ljubljana, 2015; bio je finalista nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos (2015, 2016). Radio je kao predavač na Akademiji umetnosti BK (2005–2009) i kao docent na Novoj akademiji umetnosti (2009–2016) u Beogradu. Bio je koosnivač je i kourednik nezavisnog udruženja Centar za fotografiju (2011–2019). Njegov umetnički i teorijski rad vezan je za fotografiju kao društveni fenomen i usmeren je na istraživanje ideoloških obrazaca i kulturnih procesa.

http://mihailovasiljevic.com

Loading...