Tragovima crnogorskih kompozitora – pozorišna i filmska muzika Borislava Bora Tamindžića

25.08.2023., 18:00

Predavanje će održati muzikološkinja dr Jelena Jovanović-Nikolić.

Tragovima crnogorskih kompozitora – pozorišna i filmska muzika Borislava Bora Tamindžića je prvo u nizu predavanja o značajnom crnogorskom kompozitoru koji je najveći deo života i gotovo ceo radni vek vezao za Podgoricu. Primenjena, u ovom slučaju filmska i pozorišna muzika, u opusu ovog autora postaju značajan reprezent nacionalne kulture i identiteta jednog naroda. Poseban osvrt pružen je na filmove Beštije, Jovana Lukina i Čudo neviđeno reditelja Živka Nikolića za koje je Tamindžić komponovao muziku.
Projekat je podržao Sekretarijat za kulturu i sport – Glavni grad Podgorica.

Biografija:
Muzikolog dr Jelena Jovanović-Nikolić (Nikšić, 1987) je završila SMŠ Stanković (klavirski odsek) i studije muzikologije na FMU u Beogradu. Doktorirala je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Sonje Marinković.  Njen doktorat Uloga muzike u kodiranju nacionalne kulture i identiteta pripada oblastima muzikologije, kritičke teorije i studija kulture. Učestvovala je u organizaciji preko 500 koncerata najznačajnijih umetnika iz Crne Gore i inostranstva.
Od 2009. godine je zaposlena u Muzičkom centru Crne Gore gde obavlja muzikološke poslove i rukovodi odnosima sa javnošću. Autor je muzikoloških programa za koncerte Crnogorskog simfonijskog orkestra, urednik kataloga međunarodnog festivala A tempo i napisala je značajan broj muzičkih kritika.
Autor je knjige Filmska muzika Borisvala Tamindžića, i koautor i kourednik (od dva) monografije o prvoj deceniji Crnogorskog simfonijskog orkestra. U sklopu međunarodnog programa Music Up Close Network/Creative Europe održala je prve Razgovore pred koncert, uoči premijernog izvođenja Verdijevog Rekvijema u Crnoj Gori (2017). Učestvovala je u dokumentarnom filmu Muzika na crnogorskom dvoru koji je realizovan od strane nacionalnog javnog servisa RTCG i svoj doprinos daje kroz različite kulturno-informativne emisije podižući svest o značaju očuvanja nematerijane kulturne baštine i muzičke umetnosti.
Članica je Odbora za muzičku umetnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). Godine 2019. je održala prvu samostalnu naučnu tribinu u CANU sa temom Pozorišna muzika u Crnoj Gori. Aktivno se bavi naučnim istraživanjima filmske i pozorišne muzike sa posebnim fokusom na podneblje Crne Gore.
Njeni naučni radovi objavljivani su u međunarodnim zbornicima i časopisima, između ostalih: muzikološkom zborniku FMU u Beogradu, Međunarodnom naučnom zborniku FILUM, AM Journal of Art and Media Studies, Camera Lucida i zborniku CANU.

Loading...