Predstavljanje knjige MEDIJSKA PISMENOST I KRITIČKO MIŠLJENJE Violete Kecman

13.09.2023., 19:00

Galerija Artget, Trg republike 5/1, Beograd
Sreda, 13. septembar, 19.00

 

Predstavljanje knjige

Violeta Kecman
MEDIJSKA PISMENOST I KRITIČKO MIŠLJENJE

 

Govore:
Dalibor Petrović, profesor Univerziteta u Beogradu
Maja Vukadinović, urednica edicije Multimedia
Zoran Hamović, glavni urednik IP Clio i
Violeta Kecman, autorka

Razgovor moderira: Tamara Stojanović, IP Klio

 

* * *

Violeta Kecman
MEDIJSKA PISMENOST I KRITIČKO MIŠLJENJE

Knjiga Medijska pismenost i kritičko mišljenje ubedljivo i argumentovano dokazuje da medijskoj pismenosti, kao osnovnom generatoru razvoja kritičkog mišljenja, u srednjoškolskom obrazovanju treba posvetiti posebnu pažnju. U isti mah, ona pruža odsudan doprinos definisanju ovog, do sada neodređeno i preširoko shvatanog, pojma.
Zasnovana na kritičkoj pedagogiji, ova sistematična, pregledna, interdisciplinarna studija kao primarni cilj obrazovanja ističe podsticanje kritičke svesti učenika, tj. razvijanje njihove kompetencije za analizu socijalnih, ekonomskih i političkih protivrečnosti u društvu. Dometi kritičkog mišljenja se, kako autorka pokazuje, ne iscrpljuju samo sa kritičkim razumevanjem medijskih sadržaja. Ono je smisleno, samo ako je operacionalizovano – ako, dakle, vodi plemenitim akcijama na ličnom i kolektivnom planu. Participacija pojedinca u građanskom društvu i, u konačnici, demokratizacija građanskog društva krajnji su ishodi do kojih medijska pismenost i kritičko mišljenje treba da dovedu.
Studija Medijska pismenost i kritičko mišljenje originalno je i kompleksno empirijsko istraživanje čiji će rezultati biti dragoceni kreatorima javnih politika u oblasti srednjoškolskog obrazovanja, ali i svima koji uviđaju da proces vaspitanja i širenja potrebnih znanja u digitalnom dobu, više ne može da se zasniva na konvencionalnim praksama analognog društva.

 

* Violeta Kecman, teoretičarka dramskih umetnosti, medija i kulture, profesorka srpskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost, doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na studijskom programu Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture. Kao nastavnik, autor i stručni konsultant u nacionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti obrazovanja i medija, više od dve decenije bavi se obrazovanjem adolescenata i stručnim usavršavanjem nastavnika.
Autorka je većeg broja udžbenika, priručnika i monografija u oblastima metodike nastave srpskog jezika i književnosti, medijske pedagogije i teatrologije. Dobitnica je nagrade UNESKA za upotrebu IKT alata i inovativnu metodiku nastave, kao i Svetosavske nagrade za doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u Srbiji.

Loading...