KNJIŽARSTVO DANAS (I OVDE!): OD LJUBAVI DO PRIHODOVANJA (panel-diskusija)

12.10.2023., 19:30

Skrećemo vam pažnju da je početak pomeren na 19.30

Galerija Artget, Trg Republike 5/1
Četvrtak, 12. oktobar, 19.30
Ulaz slobodan

 

KNJIŽARSTVO DANAS (I OVDE!): OD LJUBAVI DO PRIHODOVANJA
(panel-diskusija)

 

Učestvuju: Snežana Ranković („Zlatno runo”), Aleksandar Nikolić („Beopolis”), Jelena Vukićević
Moderira: Jelena Nidžović

 

Zatočeno između ljubavi kakva čini da se o njemu govori kao o „pozivu” i finansijskih proračuna i pokazatelja likvidnosti kakvi ga stežu u raljama slobodnog tržišta, knjižarstvo jeste – ili bi trebalo da bude – oblast kulturne delatnosti putem koje se ostvaruje jedan deo prodaje knjiga u nekoj zajednici i koja nadilazi tržišni predznak mnogim vidovima momentuma kojim interveniše u dinamiku kulturnog života iste zajednice.
Po prirodi stvari, kapital knjižarstva – tržišni i simbolički – ostvaren je u suodnosu knjižara, izdavača i čitalaca, ali je isto tako i u neotklonjivom suodnosu sa strategijama kulturne politike, kao i sasvim lokalnim ili sasvim globalnim težnjama, kakve su kapitalistički realizam ili posttranzicija.
Tokom prve panel-diskusije meseca knjige sa knjižarima ćemo razgovarati o ovdašnjoj i sadašnjoj ili pak svagdašnjoj entropiji njihovog delokruga rada, ulozi koju knjižare imaju u oblikovanju književnih zajednica i veštinama delovanja potrebnim za okolnosti – možda ponajpre kada je o kartiranju terena knjižarstva reč – bitno drugačije od onih koje smo u vidu imali do pre svega nekoliko godina.

Snežana Ranković rođena je u Čačku. Završila je studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1990. do 2012. rukovodi poznatim beogradskim knjižarama – „Bata” u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i „Stubovi kulture” na Trgu Republike u Kulturnom centru Beograda. Godine 1994. pokreće i uređuje zajedno sa Borivojem Gerzićem časopis za savremenu kulturu, „Eterna”. Priredila je i uredila više publikacija. Objavila je nekoliko svojih tekstova u „Istočniku” i „Sveskama”. Autor je knjige Bonapartin rečnik. U maju 2013. osniva knjižaru i izdavačku kuću „Zlatno runo” u Beogradu, baveći se istovremeno knjižarskim i uredničkim poslovima.

Aleksandar Nikolić, rođen je 1966. Radio u knjižarama „Plato” i „Stubovi kulture”. Sa i uz pomoć prijatelja sredinom devedesetih pokreće prvo izdavačku kuću, a zatim 1999. godine i knjižaru „Beopolis”. Izdavaštvom se više ne bavi, a o knjigama i dalje rado razgovara i prodaje ih u holu Doma omladine Beograda, u knjižari „Beopolis”.

Jelena Vukićević je diplomirala opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu, a master studije kulturologije je završila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radila je u knjižarstvu i radi u izdavaštvu, i kao novinarka, pre svega na onlajn portalu Bifor After. Tekstove i poeziju objavljuje u štampanoj i elektronskoj periodici.

 

Loading...