Koncert pijaniste Miroslava Popovića

12.10.2023., 18:00

Miroslav Popović je dobitnik nagrade Nevena Popović za 2022. godinu. Nagradu dodeljuje Katedra za klavir FMU za najznačajnije umetničko ostvarenje u godini. Koncert se realizuje u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu i Srpskom akademijom nauka i umetnosti.

Program:
Domeniko Skarlati
Sonata u de–molu. K 213

Sonata u Ce – duru, K. 420

Jozef Hajdn
Sonata u As–duru, Hob. 16/46
Allegro moderato
Adagio
Presto

Moris Ravel
Ciklus Ogledala (izbor)
I Noćni leptiri
II Tužne ptice
IV Alborada del graciozo

Klod Debisi
Preludijumi iz Sveske br. 1, L. 117 (izbor)
I Plesačice Delfa
II Jedra
V Brda Anakaprija
IX Prekinuta serenada
X Potopljena katedrala

Biografija:
Miroslav Popović (1985) je bio đak novosadske MŠ Isidor Bajić, u klasi Ivane Branovački. Diplomirao je 2008. Godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kod Vladimira Ogarkova, gostujućeg profesora iz Rusije. Usavršavao se kod pedagoga kao što su Miroslava Lili-Petrović, Dušan Trbojević, Arbo Valdma, Ninoslav Živković, Rita Kinka, Svetlana Bogino, Dijane Andersen, Priska Benoa, Mladen Čolić, Nenad Kačar i Žak Ruvije.
Dobitnik je Prve nagrade na Memorijalu Isidor Bajić u Novom Sadu (2002), nagrade Grand pri na Međunarodnom takmičenju mladih muzičara u Zagrebu (2023) i nagrade Nevena Popović koju dodeljuje Katedra za klavir FMU u Beogradu za najznačajnije umetničko ostvarenje u 2022. godini.
Nastupao je u Gradskoj kući u Novom Sadu, Sinagogi u Novom Sadu, Galeriji SANU u Beogradu, u Sali Kolarčeve zadužbine, Sali Beogradske filharmonije, Velikoj sali SKC-a, na festivalu SOMUS (Sombor) – solistički, sa orkestrom, i kao član kamernih sastava sa umetnicima kao što su Radoslava Vorgić-Žuržovan, Ljiljana Lišković, Jožef Bisak, Vedran Ferizović, Jelena Šarenac, Lidija Knajp, Dušica Polovina, Mihal Budinski, Teodora Boljanac i drugi. Od 1994. godine je ostvario niz snimaka za RTV Novi Sad. Radio je na idejnom projektu i ostvarenju studentskog festivala A-Fest Akademije umetnosti u Novom Sadu (2007, 2009).
Njegove kompozicije, kao i aranžmani za standardne i nestandardne sastave, javno su izvođeni, a neki od njih nalaze se u notnim i zvučnim izdanjima.
Student je završne godine doktorskih studija klavira na FMU u Beogradu, u klasi Nataše Mitrović. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao stručni saradnik korepetitor na Katedri za gudačke instrumente.

O nagradi Nevena Popović:
Katedra za klavir Fakulteta muzičke umetnosti od 2017. godine, jednom godišnje, dodeljuje nagradu Nevena Popović za najznačajnije umetničko ostvarenje u prethodnoj kalendarskoj godini. Pod umetničkim ostvarenjem podrazumevaju se koncerti sa orkestrom i resitali održani u najznačajnijim salama u Beogradu u periodu kalendarske godine. Nagradu dobijaju studenti klavira osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti. O dobitniku nagrade odlučuju nastavnici i saradnici Fakulteta muzičke umetnosti članovi Katedre za klavir koji predaju glavni predmet, na svojoj sednici.

Autor fotografije: Bojan Đurišić

Loading...