20. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“ – EŽEN MIKELANĐELI

02.11.2023., 18:00

Austrijski čembalista Ežen Mikelanđeli predaje na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, kao i na Univerzitetu umetnosti u Gracu. Publici će se predstaviti koncerom pod nazivom Manuskript ‘Bauyn’ – uvid u francuski repertoar za čembalo 17. veka.
Koncert organizujemo u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu.

Program:
Manuskript Bauyn (F-Pn Ms. Rés. Vm7 674-675)
– uvid u francuski repertoar za čembalo 17. veka –

Preludijum g. Kuprena [in C] (II f. 15v–16)
Alemanda g. de ŠAmbonijera [in C] (I f. 2)

Alemanda grave g. Kuprena [in F] (II f. 42v)
Čakona g. de ŠAmbonijera [in F] (I f. 45v)

Fantazija Senj. Jerosma Freskobaldija (III f. 32–32v)

Alemanda Đ Đakoma Frobergera [in d] (III f. 11v)
Sarabanda g. Kuprena [in d] (II f. 35)

Fuga g. Frobergera sačinjena u Parizu (III f. 15–16)

Pavana g. Kuprena [in f#] (II f. 73–73v)

Preludijum g. Kuprena [in g] (II f. 8v–9)
Čakona ili Pasakalja g. Kuprena [in g] (II f. 57v–58)

Preludijum g. Kuprena [in C] (II f. 15v–16)
Pasakalja g. Kuprena [in C] (II f. 24v–25)

Muzika kompozitora:
Luj Kupren (1626–1661)
Žak Šampion de Šambonijer (1601–1672)
Johan Jakob Froberger (1616–1667)
Đirolamo Alesandro Freskobaldi (1583–1643)

Biografija:
Ežene Mikelanđeli (Francuska) je počeo da svira čembalo kada je bio dete u muzičkoj školi u Djepu, gde je 1995. godine završio obrazovanje stekavši  Médaille d’or. Školovanje je nastavio na Državnom konzervatorijumu regiona Bulonj-Bijankura, gde je 1998. godine dobio prvu nagradu za čembalo i baso kontinuo. Godine 2002. je magistrirao na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, u klasi Gordona Mareja.
Mikelanđeli predaje na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, kao i na Univerzitetu umetnosti u Gracu, a takođe neguje koncertnu karijeru kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Nastupao je u kamernim ansamblima na Salcburškom festivalu, Bečkom festivalu, festivalu Styriarte u Gracu, kao i na festivalu Italia Mia u Beču. Kao solista je nastupao na Bahovoj nedelji u Tiringiji.
Kao član Barokong orkestra Evropske unije nastupao je u ulozi soliste i kontinuo izvođača, pod vođstvom Pola Gudvina, Roja Gudmena i Larsa Ulrika Mortensena, u Amsterdamu (Koncertgebau), Štutgartu (Liederhalle), Londonu, Briselu, Hanoveru i Rigi. Kao gostujući umetnik sudelovao jeu brojnim operskim produkcijama između ostalog na Festivalu barokne muzike u Ombroneu, Bonskoj operi, u Teatru real u Madridu i na Hajdn festivalu u Ajzenštatu.

Loading...