20. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“ – KONCERT POLAZNIKA MAJSTORSKOG KURSA

14.11.2023., 19:00

Polaznici majstorskog kursa će stečeno znanje pokazati publici na koncertu, u utorak 14. novembra u 19.00 časova u Galeriji Artget.

Program:
Johan Sebastijan Bah (1685–1750)
Preludijum u Ce–duru (DTK 1), BWV 846
Žil Farnebi (1563–1640)
Stara Spanjoleta
MARKO MARČETA (MŠ Josip Slavenski)

Žil Farnebi

A Toy
Johan Sebastijan Bah
Poloneza u ge–molu, BWV 19
ANĐELIJA MANOJLOVIĆ (MŠ Josip Slavenski)

Johan Sebastijan Bah
Preludijum u de–molu br. 5 (iz Dvanaest malih preludijuma), BWV 926
Preludijum u De–duru br. 4 (iz Šest malih preludijuma), BWV 936
MAJA GRINALT

Žan Filip Ramo (1683–1764)
Rigodon iz Svite u e–molu
ELEONORA ROGAN (MŠ Josip Slavenski)

Fransoa Kupren (1668–1733)
Les Bergeries
Žan Filip Ramo
Kokoška
ISKRA DILKIĆ (MŠ Josip Slavenski)

Luj Kupren (cca 1626–1661)
Izbor komada za klavsen iz manuskripta Boen
Pieces de trois sortes de mouvement
Canaries
Volte
La Pastourelle
Gigue
Chaconne
ALEKSANDR KAZAKOV

Luj Kupren
Nemetrički preludijum u ef-duru, br. 12
Čakona u ef-duru
Fransoa Kupren
La Nanette
TAMARA STEFANOVIĆ (FMU)

Žan Filip Ramo
Svita u e–molu (izbor) iz Komada za klavsen
Allemande
Courante
Gigue en rondeau
Tambourin
MILOŠ STEVANOVIĆ (FMU)

Domeniko Skarlati (1685–1757)
Sonata u A–duru, K. 428
Sonata u ef–molu, K. 462
Sonata u A–duru, K. 456
LAZAR MARIĆ (FMU)

Majstorski kurs je održan po sledećem rasporedu:
Kjara Katani (Italija), koja predaje čembalo na Konzervatorijumu u Kozenci i na Konzervatorijumu u Bolonji
Nedelja, 29. oktobar od 10 do 14 časova u MŠ Josip Slavenski
Ponedeljak, 30. oktobar od 10 do 12 časova u Galeriji Artget

Ežen Mikelanđeli (Austrija), koji predaje na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, kao i na Univerzitetu umetnosti u Gracu
Petak, 3. novembar od 10 do 19 časova na Fakultetu muzičke umetnosti

Stefan Beši (Francuska), direktor Konzervatorijuma u Turu
Petak, 9. novembar od 10 do 19 časova na Fakultetu muzičke umetnosti

Loading...