20. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“ – MEJ MANSOURI

14.11.2023., 20:30

Koncert pod nazivom „Čembalo rapsodija: otkrivena blaga francuskog i italijanskog baroka“ izvešće mlada čembalistkinja Mej Mansouri, koja trenutno pohađa master studije na univerzitetu Anton Brukner u Lincu, u klasi Ane Mari Dragosic.

Program:
Georg Mufat (1653–1704)
Pasakalja u ge–molu

Gotlib Mufat (1690–1770)
Svita br. 2 u ge–molu iz Muzičkih kompozicija za čembalo
Prelude – Tempo Gusto
Allegretto
Adagio
Allemande – Affetuosso
Sarabande
Bouree
Menuet
Trio
Fantaisie – Allegro

Luj-Antoan Dornel (1680 –1757)
Svita br. 2 u de–molu (izbor) iz Komada za čembalo
L’ Innocente
La Fidelle
Menuet
Menuets en Musette – 2e Menuet
Les petits Doigts du Clavecin, Rondeau

Žan-Batist Barijer (1707–1747)
Adađo iz Sonate br. 1 iz Komada za čembalo

La Dupont iz Komada za čembalo

Biografija:
Mej Mansouri (Beograd, 1997) je ra rano pokazala interesovanje za muziku i već u petoj godini upisuje OMŠ Vatroslav Lisinski, na odseku za klavir u klasi Ane (Stefanović) Rančić. Tokom osnovnog i školovanja osvajala je nagrade na školskim, republičkim i internacionalnim takmičenjima. Interesovanje za čembalo rodilo se po upoznavanju prof. S. S. Kutlače, u čijoj je klasi završila osnovnu i SMŠ Josip Slavenski na odseku za ranu muziku. Diplomirala je na FMU u Beogradu, na Poliinstrumentalnom odseku, smer – čembalo. Trenutno pohađa drugu godinu master studija čembala na Univerzitetu Anton Brukner u Lincu, u klasi Ane Mari Dragosic. Od 2022. godine je zaposlena kao asistent korepetitora na istom Univerzitetu.
Kao solista i kamerni izvođač je nastupala u salama Muzeja San Colombano – Collezione Tagliavini (Bolonja), FMU i Univerziteta Anton Brukner, Galeriji Artget, Galeriji SANU, Teataru Vuk, Landes Teatra (Linc), Ursulinenkirche (Linc), crkvi Adriah (Frohlajten), Atrijumu narodnog muzeja, Schlossmuseum (Linc)… Aktivan je učesnik festivala Dani rane muzike (Pelau) i Međunarodni dani rane muzike (Linc), kao i na kursevima festivala Čembalo, živa umetnost i koncertnog ciklusa Barokne večeri na FMU. Učestvovala je u kursevima Beogradske barokne akademije, Udruženja beogradskog baroka, Baroknog Ateljea Marijane Mijanović i drugim.

Loading...