NOVA ČITANJA STARIH KNJIŽEVNOSTI

08.11.2023., 19:00

NOVA ČITANJA STARIH KNJIŽEVNOSTI

8. novembar u 19.00

Galerija ARTGET

Učestvuju: Irena Plaović, Miloš Živković

Moderacija: Jelena Nidžović, urednica književnog i tribinskog programa KCB

Ulaz je besplatan.

 

Šta novi oblici tumačenja i novi pojmovni aparat kojim nauka o književnosti zahvata svoj predmet proučavanja otkrivaju o starim književnostima i šta, zauzvrat, stare književnosti izriču o našem dobu? Da li se – i kako – nasleđe književne istorije zloupotrebljava u šovinističkim diskursima?

Prizma savremenosti, koja srednjovekovnu i usmenu književnost dovodi u vezu sa pitanjima roda, identiteta, moći i socijalne pravde, otkriva vanvremensku relevantnost ovih dela i naglašava njihovo mesto u razumevanju i slike sveta u kakvom živimo danas.

Pretposlednju tribinu koju ove godine organizujemo u Kulturnom centru Beograda ostvarujemo u razgovoru sa mladim proučavaocima književnosti koji su imali želju da ulože svoj rad u stare književnosti i posvećujemo je kontinuitetima: načinima na koje su se srednjovekovna i slika sveta ranog modernog doba i njihove tekovine transponovali u književe okvire i načinima koje iznalaze da u njima i dan-danas traju, pristupačni i relevantni za savremenu književnost, ali i popularnu kulturu i transmedijsku konfluenciju.

 

BIOGRAFIJE UČESNIKA:

Irena Plaović završila je Srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu, gde sada radi kao docent na Srednjovekovnoj književnosti. Doktorirala je 2023. godine sa tezom „Retoričko nasleđe srpskog srednjovekovlja: slova i pohvale”. Bavi se poetikom i hermeneutikom stare književnosti, tekstologijom, retorikom i književnom istorijom. Objavila je više naučnih radova iz ovih oblasti. Pored toga, piše i poeziju; do sada je objavila tri zbirke pesama.

Miloš Živković završio je osnovne, master i doktorske studije na Katedri za Srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Od 2015. godine zaposlen je na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Autor je romana „Košmarnik” (Darma Books 2021), osnivač i moderator Književnog društva „Orfisti” i član tima književnog jutjub kanala Bookvalisti.

 

 

Loading...