Diskurzivna tela poezije

06.02.2024., 19:00

Utorak, 6. februar, 19.00

Povodom dvadeset godina od objavljivanja Ažinove antologije, u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda sa autorkama razgovaramo o društvenom i političkom kontekstu delovanja škole, programskim jedinicama kojima je rad škole izvođen, kao i mogućim strategijama kontrasila pesničkih i teorijskih praksi u kontekstu postpolitičkih procesa, kulturne proizvodnje i politika predstavljanja današnjice.

Antologija poezije i autopoetika nove generacije pesnikinja Diskurzivna tela poezije (Beograd, 2004) rezultat je rada pesničko-teorijske škole pri Asocijaciji za žensku inicijativu, alternativnog sistema obrazovanja mlađih pesnikinja, i jedan od najosobenijih oblika poetičkog i teorijskog delovanja u okvirima savremene srpske poezije.

Ostvarena poezijom i autopoetičkim tekstovima trinaest pesnikinja (Danice Pavlović, Ljiljane Jovanović, Natalije Marković, Snežane Žabić, Ivane Velimirac, Tamare Šuškić, Jelene Tešanović, Dragane Popović, Ksenije Simić, Sanje Petkovske, Jelene Savić, Snežane Roksandić, Ane Seferović) i pridruženim tekstovima Aleksandra Trklje i Dubravke Đurić koji su zastupljenu poeziju kontekstualizovali u odgovarajuće poetičke i teorijske okvire, antologija je istakla modele pesničkih praksi zasnovane na susticanju hibridnih formi, eksperimentalnog izraza, izrazite poetičke autorefleksije i artikulisanih teorijskih pozicija.

Uz nekolike druge antologije koje su se pojavile u prvoj posttranzicionoj deceniji, Diskurzivna tela poezije u izvesnom smislu predstavljaju i impuls u mehanici kretanja jedne struje pesničkih i kritičarskih praksi današnjice.

Učestvuju: Danica Pavlović, Jelena Savić, Snežana Karan, Natalija Pejatović i Dubravka Đurić

Moderacija: Jelena Nidžović

* Fotografija na vizualu © Ivana Velimirac

Loading...