NEŠTO ZA POČETAK! / LLEKSIKON UŽIVO

23.02.2024., 19:00

LLeksikon, odnosno Lični leksikon: lezbejske umetnice postjugoslovenskog prostora ± generacije X, predstavlja jednu od umetničkih i aktivističkih iteracija njegove autorke Zoe Gudović. Kako autorka ističe u Predgovoru, nastao je sa željom da „kroz razgovore pohranjuje priče lezbejskih umetnica i mapira njihov umetnički značaj u periodu postsocijalističke umetnosti, što može biti polazna tačka za proizvodnju sećanja koja ne treba da budu izostavljena iz istorije umetnosti kao ni iz istorije privatnog života i istorije LGBT pokreta. Izabrane umetnice i njihovi radovi i dela stavljeni su u širi kontekst kulturnih politika i strategija medijacije u određenom vremenskom periodu: to je bio način da kontekstualizujem društvenu (ne)vidljivost lezbejskih umetnica Jugoslavije rekontekstualizujući različite aspekte isključenja ili uključenja”.

U žanrovskom pogledu, LLeksikon je leksikon, koji je spomenar, koji je lični dnevnik, koji je niz transkribovanih razgovornih jedinica, koje su katalogizovana knjižna građa kojoj su u elektronskom bibliotečko-informacionom sistemu prilikom katalogizacije dodeljene, redom, predmetne odrednice ’Umetnice’, ’Lezbejke’, ’Zemlje bivše Jugoslavije’, ’Intervjui’: drugim rečima, hibridno delo koje vešto, informativno i upečatljivo proigrava razlike između visokog i niskog, javnog i privatnog, zvaničnog i rubnog.

Umetnice koje su se prve upisale u LLeksikon su Suzana Tratnik, Nataša Velikonja, Mima Simić, Ana Opalić, Helena Janečić, Dana Budisavljević, Biljana Stanković Lori, Olga Dimitrijević, Lejla Kalamujić i Alma Selimović.

Učestvuju: Zoe Gudović i učesnice projekta LLeksikon (video*)
Moderira: Jelena Nidžović, gostujuća urednica književno-tribinskog programa KCB

Zoe Gudović je lezbejska umetnica, feministkinja, aktivistkinja, menadžerka u kulturi, producentkinja i organizatorka. Rođena u Beogradu, Jugoslavija, od oktobra 2021. živi u Beču. Od 1995. godine istražuje neformalne i angažovane pozorišne forme, u okviru kojih i deluje. U svojoj praksi kombinuje umetnost i aktivizam kako bi promenila postojeću svest i društvene odnose. Pozorišna edukatorka. Performerka. Dreg King Transformerka. Toilet umetnica. Radila, osnivala ili bila u grupama i kolektivima: Act Women, Queer Beograd, Charming Princess bend, Rekonstrukcija Ženski fond, Efemerne Konfesije. Bila je gostujuća predavačica na Ženskim studijama (Fakultet političkih nauka u Beogradu) na temu femističke umetnosti u javnom prostoru. Organizatorka uličnih performansa protiv nasilja nad ženama. Organizatorka brojnih kampanja za vidljivost LBGTQ+ prava, ženskih ljudskih prava i ljudi sa margine. Od 2001. godine povezuje umetnice iz celog sveta sa aktivistkinjama iz Srbije u okviru projekta pod nazivom „Ženski pokret – Žensko pozorište – Žensko telo”. Dobitnica Nagrade „Jelena Šantić” za spoj umetnosti i aktivizma. Dobitnica je Befemove nagrade za feministička dostignuća za promovisanje feminizma van feminističkog pokreta. Uređuje i vodi kultnu radio-emisiju Ženergija. Od juna 2022. njenu emisiju možete slušati jednom nedeljno uživo na Radio ORANGE 94.0. u Beču.

Dizajn naslovnice na vizualu: škart

Program će se održati u prostoru Galerije Artget.

Loading...