Predstavljanje zbornika Arhivi nevidljivih: Makedonka – Glasilo AFŽ-a (1944–1952), istorijska iskustva i kulturno pamćenje

14.02.2024., 19:00

Sreda, 14. februar, 19.00
Galerija Podroom, Trg Republike 5/podrum

Arhivi nevidljivih je istraživački projekat makedonskog Centra za istraživanje nacionalizma i kulture (CINIK) usmeren na sistematizovanje i analizu izvora kojima se prezentuje šira slika o zastupljenosti žena u narativima makedonske prošlosti, mimo stereotipnih imagoloških predstava. Tokom 2022, realizovan je projekat „Arhivi nevidljivih 02”, posvećen istraživanju prvog makedonskog ženskog časopisa „Makedonka”. Istraživanje je rezultiralo objavljivanjem zbornika naučnih radova Arhivi nevidljivih: Makedonka – Glasilo AFŽ-a (1944–1952), istorijska iskustva i kulturno pamćenje, koji su uredile Ivana Hadžievska i Jana Kocevska.

Zbornik se bavi istorijom i tokovima emancipacije žena u okviru socijalističkog projekta nakon Drugog svetskog rata, kao i istorijskim iskustvima procesa emancipacije u kulturnom pamćenju u master narativima makedonskog društva, i sadrži tematske i kritičke pristupe istoriji časopisa tima koji čini pet istraživača: Ivane Hadžievske (politička istorija), Jane Kocevske (društveni aspekti), Darka Leitner-Stojanova (proces emancipacije), Manje Veličkovske (književni aspekti) i Hristine Ivanoske (umetnička istraživanja). Predgovor zborniku napisala je dr Ivana Pantelić (Institut za savremenu istoriju Srbije, Beograd), a pogovor dr Jelena Milinković (Institut za književnost i umetnost, Beograd).

O zborniku govore: Jana Kocevska i Manja Veličkovska
Moderacija: Jelena Nidžović

Jana Kocevska (Skoplje, 1986) diplomirala je na Institutu za etnologiju i antropologiju u Skoplju. Od 2011. godine, kao članica i osnivačica grupe Tiiit! Inc. aktivno je uključena u kulturnu scenu u oblasti roda, feminizma i ženskih prava kroz Festival feminističke akcije i kulture – Prvo pa žensko. Suosnivačica je Centra za istraživanje nacionalizma i kulture (CINIK), koji se fokusira na razumevanje i podizanje svesti o nacionalizmu u regionu Balkana i njegovom složenom odnosu sa kulturom balkanskih društava. Radila je kao koordinatorka projekta u Koaliciji Margini, nevladinoj organizaciji sa fokusom na seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica. U okviru Koaliciji Margini bila je asistentkinja na skopskoj Nedelji ponosa 2017. i 2020. Predsedava odborom Društveno-kulturnog prostora Centar-Jadro, prve hibridne javne ustanove u oblasti kulture u Makedoniji. Bila je angažovana na nekoliko istraživačkih projekata iz oblasti antropologije i istraživanja vezanih za rodnu politiku.

Manja Veličkovska je istraživačica sa fokusom na pitanja ukrštanja roda, klase, rase i seksualnosti u svakodnevnom životu, teoriji, umetnosti, kulturi i politici. Masterirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sv. Kirila i Metodija u Skoplju i diplomirala opštu i komparativnu književnost na Filološkom fakultetu istog univerziteta. Veličkovska je deo tima Koalicije Margini i radi kao koordinatorka projekta i istraživačica posvećena temama porasta antirodnog pokreta i institucionalnog nasilja nad LGBTIQ+ populacijom. Deo je organizacionog tima Festivala za kvir kulturu, umetnost i teoriju – Skopje Pride Weekend, a kao književna kritičarka aktivna je članica regionalne grupe „Pobunjene čitateljke”. Bila je aktivna u Levičarskom pokretu Solidarnost, a sadašnja je članica JADRO – Udruženja nezavisne kulturne scene. Njena polja stručnosti su istraživanje pismenosti, kulturna produkcija, kritičko čitanje i pisanje, kao i koordinacija projekata, lobiranje i donošenje odluka o grantovima, kojima pristupa sa osetljivošću na pitanja seksualnih i zdravstvenih prava, rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije marginalizovanih grupa.

Program će se održati u prostoru Galerije Podroom.

Loading...