Koncert „Alla maniera italiana“

02.03.2024., 18:00

U Galeriji Artget, koncert Alla maniera italiana izvešće ansambl Parnas koji čine čembalisti Svetlana Stojanović Kutlača, Tina Nojcer, Emilija Miodrag, Marija Petrović, Teodora Krstić, Marijana Hrašovec, Ana Tošić, Jana Petrović. Koncert je ujedno i promocija studentskog modela italijanskog čembala, graditelja Lorenca Bicija.

Program:
Đirolamo Freskobaldi
Tokata IX
Đovani Piki
Pass’e mezzo
Saltarello del Pass’e mezzo
Svetlana Stojanović Kutlača

Bernardo Storače
Čakona
Emilija Miodrag

Johan Jakob Froberger
Tokata II
Tina Nojcer

Luj Kupren
Pavana
Čakona
Dva mala preludijuma iz Umetnost sviranja klavsena
Svetlana Stojanović Kutlača

Domeniko Skarlati
Sonata, K. 32
Henri Persl
Graund in ce
Marija Petrović

Domeniko Skarlati
Sonata, K. 213
Teodora Krstić

Johan Sebastijan Bah
Sonata u de–molu
Andante – Allegro
Jana Petrović

Georg Fridrih Hendl
Arija u de–molu
Domeniko Skarlati
Sonata, K. 24
Ana Tošić

Domeniko Skarlati
Sonata, K. 132
Sonata, K. 133
Marijana Hrašovec

Johan Sebastijan Bah
Aria variata alla maniera italiana u a–molu, BWV 989
Svetlana Stojanović Kutlača

Biografija:
Beogradski ansambl Parnas, formiran 2013. godine okuplja čembaliste, i u zavisnosti od odabranog repertoara, povremeno angažuje i druge vokalne i instrumentalne soliste koji pripadaju domenu istorijske izvođačke prakse. Cilj ansambla je promocija baroknog solističkog i kamernog repertoara upotpunjena demonstracijom filozofskih ideja kulturnog kruga u kome je odgovarajuća muzika nastala. Ovaj postupak bazira se na stavu da muziku treba posmatrati kao simbolički jezik, koji je u određenom vremenu, određenom auditorijumu prenosio aktuelne ideje na metaforičan način. Ansambla Parnas izveo je veliki broj multimedijalnih i tematskih koncerata od kojih su najznačajniji: Muzičke boje (dva koncerta, 2023), Istina i lepota (dva koncerta, 2022), Engleski barok, Francuski barok, Španski barok, Italijanski i nemački barok (2021), Pasakalja, Simbolika Bahove ‘Umetnosti fuge’ (koncerti u okviru festivala Čembalo živa umetnost), Takmičenje između Hendla i Skarlatija, Muzika kao eho univerzuma, Principi barokne muzike: Improvizacija; Ornamentacija; Polifonija; O sreći; O čudesnom; O beskonačnosti…

Loading...