KONKURS ZA PROGRAM IZLOŽBI U GALERIJI PODROOM ZA 2025 / 2026. godinu

23.04.2024., 00:00

Kulturni centar Beograda poziva vas da pošaljete predloge za samostalne, grupne i kustoske izložbe, koje će biti realizovane u galeriji Podroom tokom izlagačke sezone 2025/6.

➤ Konkurs je otvoren od 1. maja do 1. juna 2024.

PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

Galerija Podroom osnovana je 2012. godine i nalazi se u suterenu Kulturnog centra Beograda. Izlagački program zasnovan je na projektima, izložbama i programima koji su rezultat međunarodne i regionalne saradnje u čijem fokusu su savremena istraživanja u polju umetničkog filma, videa, video/multimedijalne instalacije, i animacije sa naglaskom na kritička promišljanja savremenog konteksta.

➤ Eksperimentalni pristupi pokretnim slikama imaće prioritet.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

•  Konkurs je otvoren za pojedince, grupe i institucije;
•  Konkurs je međunarodnog karaktera, te se mogu prijaviti kako građani Republike Srbije, tako i strani državljani;
•  Prijave se šalju SAMO NA ENGLESKOM ili NA ENGLESKOM I SRPSKOM (tj. nekom od jezika zemalja bivše Jugoslavije);
•  Postoji mogućnost da pojedinačni predlozi odnosno autori/autorke budu pozvani da pošalju dodatni materijal koji se odnosi na njihovu prijavu i/ili da razmotre mogućnost učešća u grupnoj izložbi/projektu.

KAKO SE PRIJAVITI?

•  Kratak opis izložbe/izložbenog projekta – tekst (maksimalne dužine jedne stranice/oko 1.800 karaktera) u kojem je jasno objašnjena ideja izložbe;
•  Vizuelna dokumentacija podrazumeva uputstva za mogućnost pregleda video-materijala ili/i maksimum 10 fotografija (fragmenti video-materijala, skice, crteži i sl. koje ilustruju izložbu/rad[ove]). Fotografije slati u JPEG formatu, u PDF dokumentu ili kao zipovan fajl (maks 8MB);
•  Kratka biografija/biografije autora/autorki i/ili učesnika/učesnica.

Prijave slati isključivo elektronskom poštom na adresu: podroom@kcb.rs, sa naslovom „PODROOM 2025/26“.

Napomena: Nije potrebno slati kataloge, portfolio, DVD, brošure ili drugu sličnu dokumentaciju.

KOJI SU USLOVI?

Tehničke informacije o izlagačkom prostoru i usluge koje obezbeđuje Galerija:

• 200 m² izlagačkog prostora (plan galerije i fotografije);
• Tehnička oprema i tim za postavku;
• Usluge PR-a i grafičkog dizajnera;
• Izrada digitalnog izdanja kataloga.

 

Loading...