ФАНТОМСКА ПИСМА • Џејмс Њуит

30.05.2024-29.06.2024, 12:00-20:00

Галерија Podroom, Трг републике 5/подрум
30. 5 – 29. 6. 2024.

Изложбом Фантомска писма уметник Џејмс Њуит представља се по први пут београдској публици. Селекција рецентних видео радова и пратећих елемената одражавају уметниково континуирано интересовање за спекулативне наративе. Комбинујући елементе личне и званичне историје, Њуит креира јединствене покретне слике како би артикулисао однос према различитим друштвеним и политичким механизмима који обликују људско искуство.

Фантомско присуство у форми представљених тела, гласова, текста и сликa уходе поглед посматрача. Проузроковани хипнотички ефекат евоцира питањe тога шта је лично, а шта колективно сећање у савременом тренутку, који је модериран надзорним технологијама, границама и непрекидним протоком информација.

Џејмс Њуит (James Newitt) је мултидисциплинарни уметник који истражује специфичне друштвене и културолошке односе, стављајући фокус на променљивост и парадокс. Његови видео-радови и инсталације приказују просторе између индивидуалног и колективног идентитета, сећања и историје, чињеница и фикције кроз лични, опсервацијски и перформативни приступ. Њуит најчешће ради на пројектима који подразумевају дуже периоде истраживања специфичних друштвених, културних и еколошких ситуација и развој сталних односа са појединцима и заједницама.

Loading...