19. BINA • Predavanje U DOMENU DOMOVA • 21. jun • 17.00

21.06.2024-21.06.2024, 20:00

U petak 21. juna u 17.00 prof dr Vladimir Lojanica i dr Verica Krstić, docent održaće predavanje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda

U DOMENU DOMOVA. Razmišljanje o perspektivama savremenog stanovanja

Stanovanje predstavlja kompleksnu i dinamičnu temu, a kao integralni deo svake društvene zajednice odražava njene suštinske karakteristike i vrednosti. Predavanje ukazuje na različite aspekte savremenog stanovanja, fokusirajući se na definiciju, tipologije, proces projektovanja i ključne parametre koji oblikuju savremene koncepte stanovanja. Sagledava se kompleksna interakcija između prostora, kulture, tehnologije i društvenih standarda. Stan nije samo funkcionalni prostor – istovremeno je izraz identiteta, socijalnih dinamika i ekološke svesti.

Koje metodologije i alati omogućavaju arhitektama da odgovore na kompleksne zahteve savremenog stanovanja: interdisciplinarni pristupi, integracija održivih principa, digitalne tehnologije i participativni dizajn? Na koji način upotreba naprednih softverskih alata može da olakša komunikaciju sa krajnjim korisnicima, ili da je oteža? Koji su ključni parametri koje treba uzeti u obzir prilikom analize savremenih stambenih primera? Koje su etičke implikacije projektovanja stambenih objekata i celina, kao što su pristupačnost, inkluzivnost i društvena pravda?

Loading...