24. Međunarodni festival „Dani orgulja – Dies organorum“: FILIPE VERISIMI i BERISLAV JERKOVIĆ

03.07.2024., 20:00

Portugalski orguljaš Filipe Verisimo nastupiće zajedno sa redovnim profesorom na Akademiji umetnosti u Osijeku, baritonom Berislavom Jerkovićem. Kao duo će pre toga nastupiti u Hrvatskoj. Osim u duu, Verisimo će se publici predstaviti i delima za solo orgulje.

Program:
Šarl-Mari Vidor (1844–1937)
Allegro vivace iz Orguljske simfonije br. 5 u ef–molu, op. 42/1

Franc List (1811–1886)
Cantico del sol di Francesco d´Assisi za bariton i orgulje

Šarl-Mari Vidor
Adagio iz Orguljske simfonije br. 5 u ef–molu, op. 42/1

Franc List
Ave maris stella za bariton i orgulje

Šarl-Mari Vidor
Toccata iz Orguljske simfonije br. 5 u ef–molu, op. 42/1

Lio Sauerbi (1895–1968)
Whoso Dwelleth (Psalm 91) iz Tri psalma za bariton i orgulje, H. 228

Moris Dirifle (1902–1986)
Preludijum i fuga na ime Alena, op. 7

Biografije:
Filipe Verisimo (Porto, 1975) diplomirao je crkvenu muziku na Umetničkoj školi Portugalskog katoličkog univerziteta, i to orgulje i improvizaciju, horsko i orkestarsko dirigovanje. Godine 2002. postavljen je za orguljaša i kapelmajstora u crkvi u Lapi (Porto). Od tada, u saradnji sa kanonikom dr Fereirom dos Santosom, radi kao horski i orkestarski dirigent pripremajući i izvodeći neka od najznačajnijih vokalno-instrumentalnih dela. Nastupao je u Portugaliji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji i Poljskoj. Član je međunarodnog tima orguljaša koji od 2009. godine širom Evrope izvode La Révolte des Orgues za velike orgulje, osam pozitiv orgulja i perkusije čuvenog francuskog orguljaša i kompozitora Žana Gijua. Dobitnik je prve nagrade na Prvom državnom orguljaškom takmičenju (Portugalija). Verisimo je počasni kapelmajstor verske organizacije Prepodobni treći red Svetog Franje, umetnički direktor muzičkog ciklusa São Francisco i konsultant ove organizacije u oblasti crkvene muzike. Predaje u Umetničkoj školi Katoličkog univerziteta Portugalije i na Glavnoj bogosloviji u Portu. Godine 2021. osnovao je Međunarodni festival orguljske i crkvene muzike FIOMS Metropolitanskog područja i Biskupije Porta.

dr sc. Berislav Jerković (1977) profesor je pevanja na Akademiji za umetnost i kulturu u Osijeku gde predaje i predmete operski studio, dirigovanje, vokalna literatura i interpretacija. Takođe deluje kao šef Odseka za muzičku umetnost ove Akademije. Diplomirao je pevanje, dirigovanje i muzičku pedagogiju na muzičkim akademijama u Zagrebu, Osijeku i Pečuju. Postdiplomske studije pevanja je završio na univerzitetima u Zagrebu i Gracu, i doktorske studije vokalne pedagogije na Univerzitetu u Zagrebu. Pevao je brojne operske uloge u operskim kućama u Osijeku, Zagrebu, Novom Sadu i Johanesburgu. Nastupao je sa orkestrima i održao koncerte na festivalima širom sveta. Sarađivao je sa Hrvatskim baroknim ansamblom i Baroknim ansamblom Savaria. Bavi se naučnim i umetničkim istraživačkim radom i izlaže radove na stručnim konferencijama i skupovima. Vodi majstorske kurseve i seminare za pevače, dirigente i vođe vokalnih ansambala. Aktivan je kao dirigent i redovno nastupa sa horovima i instrumentalnim ansamblima. Umetnički je direktor ansambla Opera Pannonica ensemble i Međunarodnog pevačkog takmičenja Lav Mirski. Autor je knjiga Kurikul nastave pevanja (2019) i Savremena nastava pevanja (2021).

Loading...