Ana Adamović: Na pragu zlatnog doba, foto-audio instalacija

27.10.2010-14.11, 16:04.
blank-image

Rad istražuje jednu moguću sliku detinjstva kroz slike dece ratnika sa kojima su odrastale posleratne generacije, sve do osamdesetih godina prošlog veka

Na pragu zlatnog doba

Fotografsko-zvučna instalacija Ane Adamović naslovljena Na pragu zlatnog doba tematizuje promenljivu ulogu dece ratnika u percepciji javnosti. U isto vreme bavi se pitanjem detinjstva i sećanja, pa se na taj način nadovezuje na ranije radove iz ciklusa Madlene. Rad istražuje jednu moguću sliku detinjstva kroz slike dece ratnika sa kojima su odrastale posleratne generacije, sve do osamdesetih godina prošlog veka. Dok su u Jugoslaviji generacije nakon Drugog svetskog rata odrastale sa ikoničkom idejom o deci herojima, u današnjem svetu slika deteta sa puškom koje se bori u ratu postaje najdrastičniji primer diskriminacije i rušenja ljudskih prava i prava na bezbrižno detinjstvo. Fotografski materijal koji se koristi u radu su autentične fotografije (iz fundusa Muzeja istorije Jugoslavije i Vojnog muzeja iz Beograda) kurira – dece ratnika koji su učestvovali u antifašističkoj borbi na tlu Jugoslavije, upravo one slike koje su generacije viđale u čitankama i istorijskim udžbenicima i sa kojima su odrastale.

Aleksandra Estela Bejlica Maldenović – tekst u katalogu izložbe

Ana Adamović (1974, Beograd) je diplomirala na katedri za opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Fotografiju je studirala na Institutu za umetnost u Bostonu. Osnivač je beogradske organizacije Kiosk – Platforma za savremenu umetnost (www.kioskngo.org).
Živi i radi u Beogradu.
Kontakt: adamovic.ana@gmail.com

 

Samostalne izložbe (izbor)
2007 Suveniri sa Balkana, galerija Artget, Kulturni centar Beograda, Beograd
2007 Madlene, galerija Zvono, Beograd
2006 Das ist kunst, galerija O3ONE, Beograd
2005 Without borders, galerija ArtPoint, Beč
2004 Metro, galerija Doma Omladine, Beograd

Grupne izložbe (izbor)
2009 Value Point, Siemens ArtLab 2009 Hosted by Hilger Contemporary, Beč
2009 Land of Promises, ArtPoint galerija, Beč
2008 Umetnik građanin/ Umetnica građanka, 49. Oktobarski salon, Beograd
2006 Umetnost, život i pometnja, 47. Oktobarski salon, Beograd
2005 I can’t remember my own dreams, KunstPavillion, Insbruk

Loading...