Enformel u Vojvodini – Jožef Ač, Pal Petrik, Bogdanka Poznanović

15.12.2010-20.01, 15:25.
blank-image

Jožef Ač, Pal Petrik i Bogdanka Poznanović predstavljaju, i to u pojedinim etapama svoga rada, vodeće jezgro enformela i slikarstva materije u Vojvodini. I u Vojvodini, kao i drugde, enformel je onaj prvi tipično posleratni izražajni jezik koji ništa bitno više ne duguje međuratnom intimističkom, poznoekspresionističkom i poetskorealističkom nasleđu. Enformel i slikarstvo materije u Vojvodini u vreme nastanka gotovo da i ne postoji kao jedna organizovana umetnička pojava. Dokaz o tome je da, na primer, Ač i Poznanović, iako su živeli i radili u Novom Sadu, pripadaju različitim generacijama i umetničkim krugovima, dok Petrik od njih odvojen istovremeno deluje u Subotici.

Već iz samih naziva većine Ačovih slika u duhu enformela zapaža se da on svesno zadržava izvesne tematske osobine slike: pojam „prostor“ konstanta je u svim ovim nazivima, no posredi nije neko konkretno topografsko nego pre svega metaforičko i simboličko poimanje predela.
Petrik, takođe, polazi od utiska prirode, po tome i on je srodan konceptu „poslednjeg naturalizma“. Kao na svoj inspirativni povod poziva se na doživljaj poplavljene obale reke Tise u okolini koje na ispucalom i isušenom tlu ostaju efemerni tragovi dejstva ovog prirodnog fenomena.
U obimnom višemedijskom opusu Bogdanke Poznanović periodu njenog bavljenja slikarstvom enformela pripada početno i uvodno mesto. Njen enformel u retkim sačuvanim slikama malih formata u kombinovanim tehničkim postupcima, umesto na pojave prirode, pre kao da podseća na neka ranjiva i obolela, nekada sveža, potom uvenula i sasušena organska tkiva.

Tekst Jerka Denegrija, katalog izložbe Enformel u Vojvodini – Jožef Ač, Pal Petrik, Bogdanka Poznanović

**********

subota, 17. decembar
13 – 16.00 – kreativna radionica za mlade – radionicu vodi vizuelna umetnica Ana Nedeljković

**********

subota, 24. decembar
12.00 – stručno vođenje kroz izložbu – Jerko Denegri

Loading...